Контролинг и вътрешен контрол

Илиев, Пламен (2017) Контролинг и вътрешен контрол. Working Paper. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

[thumbnail of Kontroling.pdf]
Preview
PDF
Kontroling.pdf

935kB

Abstract

ABSTRACT: The article examines and analyze two major themes and positions, namely control and internal control, their application and common purposes in economic life.
Controlling a new system of management and control in all areas of the economy has found a place for more and more space is for use in organizations, including during prolonged financial crisis. The concept of control -
the system is based and covers the functions of
planning, control, analysis and information support. Internal control is legally regulated only for use in the public sector and a process undertaken by management and staff in order to provide reasonable assurance of achieving the objectives of the organization.
The lack of legal regulation on internal control or controlling, not in public or real sector provokes demand study of the application possibilities of control. РЕЗЮМЕ: В настоящата студия се разглеждат и анализират две основни теми и позиции, а именно за Контролинга и Вътрешния контрол, както и тяхното приложение и общи цели в икономическия живот.
Контролингът като нова система за управление и контрол във всички сфери на икономиката, все повече намира място за приложение предимно в организациите от реалния сектор, в т.ч. и по време на продължителна финансова криза. Концепцията за контролинг- системата е базирана на функциите планиране, контрол, анализ и информационно осигуряване.
Вътрешният контрол у нас е законово регламентиран и се прилага изцяло в публичния сектор и представлява процес, осъществяван от ръководството и персонала с цел осигуряване на разумна степен на сигурност за постигане целите на организацията.
Именно липсата на регламентация за вътрешен контрол или контролинг в непубличния или реален сектор, правокира търсенето в изследването на възможности за приложение на подходящ и необходим контрол.

Item Type:Monograph (Working Paper)
Uncontrolled Keywords:Контрол, контролинг, вътрешен контрол, компоненти, концепция, мониторинг, увереност.
Subjects:Economic and business Administration > Accounting
ID Code:3259
Deposited By: Пламен К Илиев
Deposited On:31 Jan 2017 14:04
Last Modified:05 May 2017 12:56

Repository Staff Only: item control page