Теоретични и приложни аспекти на медицинската и здравна информация : Дисертация за научната степен "доктор на науките"

Винарова, Живка (2006) Теоретични и приложни аспекти на медицинската и здравна информация : Дисертация за научната степен "доктор на науките". Other thesis, Нов български университет.

[thumbnail of Theoritical_and_application_aspects_of_medical_and_health_aspects.pdf]
Preview
PDF
Theoritical_and_application_aspects_of_medical_and_health_aspects.pdf

9MB

Abstract

Дисертационният труд съдържа 271 страници, 21 таблици, 95 фигури и компютърни екрани. Библиографският списък към него обединява:
(а)литературни, мрежови, експертни и документални източници:
I глава-46; II глава -47; III глава–13; IV глава–11; V глава-16 ; VI глава-42
(б)уебография:
I глава-22; II глава - ; III глава - ; IV глава - ; V глава - ; VI глава–41.

С неговото разработване са пряко свързани следните:
1) Авторски публикации
(а)Книжни издания:
Учебници – 2 броя
Сборници - 2 броя
Речник по телемедицина – превод от английски – 1 брой
Статии - 24 , от които 6 на английски език
(б)Електронни издания
CD та - 5 броя
Учебен филм – 1 брой
2) Академични дидактически резултати
(а) Програма „Компютърни системи и технологии в медицината /биомедицината”- за бакалаври и магистри – концепция и административна реализация в НБУ от учебната 98/99 до днес
(б)Лекционни курсове
Общо 17 титулярни академични курса за осигуряване на това обучение, написани в електронен вид и публикувани в интранет Veda и на студентски курсови пощи. Те всички се преподават в интерактивен режим, с разнообразни мултимедийни презентации.
3) Приложни и внедрителски постижения
(а) Работещи в реално време 4 Компютърни системи – 1 Болнична информационна система и 3 Медицински информационни системи за периода от 99- 2006 г, с бази данни, които надхвърлят 45 000 пациенти и здравно осигурени.

Item Type:Thesis (Other)
Subjects:Computer science and information technologies > Computer science. Computer programming
Medicine and biology > Medical informatics
Medicine and biology > Medical information systems
ID Code:336
Deposited By: prof.d-r Jivka Vinarova
Deposited On:28 Oct 2009 14:49
Last Modified:17 Aug 2012 07:03

Repository Staff Only: item control page