Международен маркетинг

Маринова, Надя (2017) Международен маркетинг. Нов български университет, София. ISBN 9789545359668

[thumbnail of МАРКЕТ В МЕЖ. БИЗНЕС изпратен за печат.DOCX] MS Word
МАРКЕТ В МЕЖ. БИЗНЕС изпратен за печат.DOCX

609kB

Abstract

Днес нито една страна – малка или голяма, не може ефективно да се развива в страни от световните икономически процеси. Интернационализацията в дейността на фирмите, тяхното излизане на световните пазари и активизирането на външноикономическата им дейност налагат особена отговорност на маркетинга във всички негови аспекти.
Авторският подход при анализа е ориентиран към широк кръг от проблеми на международния бизнес, към неговото многообразие и противоречивост и по-конкретно към някои особености и тенденции в международния маркетинг. В тази връзка се изхожда от общометодологическите аспекти на международния бизнес, съвременните тенденции в развитието на международния бизнес, основните черти и особености на международната икономическа среда, маркетинговите стратегии на външните пазари, планирането, организацията и контрола на международната маркетингова дейност, етиката и социалната отговорност на международния маркетинг и някои негови проекции в бъдещето.
Предлаганият труд представлява опит в систематизиран вид да се изложат както основите на маркетинга, така и определена специфика на неговото проявление в международните бизнес- отношения.

Item Type:Book
Subjects:Economic and business Administration > World trade. International economics.
ID Code:3460
Deposited By: Доц. д-р Надя Маринова
Deposited On:18 Oct 2017 09:10
Last Modified:18 Oct 2017 09:10

Repository Staff Only: item control page