Предели на действие на изключителното право

Манева, Веселина (2015) Предели на действие на изключителното право. Годишник на департамент "Право", 4. pp. 86-96. ISSN 1314-8087

[thumbnail of Predeli na dejstvie na izkl. pravo.-NBU-20.09.15Doc2.doc] MS Word
Predeli na dejstvie na izkl. pravo.-NBU-20.09.15Doc2.doc
Restricted to Repository staff only

93kB

Abstract

ABSTRACT: This article clarifies the legal nature and content of the exclusive right; the reasons for the emergence and lapse of right. Discussed are ways of exercising the right: in person, by contract and by the heirs. Questions are placed on the absolute nature of the exclusive right provided by the law cases of exceptions in its use. Discussed the means of protection of the exclusive right in our legislation and provisional procedures.
РЕЗЮМЕ: Настоящото изследване изяснява правната същност и съдържание на изключителното право; основанията за възникването и погасяването му. Разгледани са начините за упражняване на правото: лично, чрез договор и от наследниците. Поставени са въпроси относно абсолютния характер на изключителното право и предвидените в закона случаи на изключения при използването му. Разгледани са способите за защита на изключителното право в нашето законодателство и предвидените процедури.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:KEY WORDS: exclusive right, emergence, exceptions, lapsed right, absolute nature, infringement, protection. КЛЮЧОВИ ДУМИ: изключително право, възникване, изключения, погасяване, абсолютен характер, нарушение, защита.
Subjects:Law > Intellectual property. Copyright. Patent law
ID Code:3660
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:07 Jun 2018 07:42
Last Modified:20 Oct 2020 12:23

Repository Staff Only: item control page