Авторското право на преводача

Манева, Веселина (2017) Авторското право на преводача. Правна мисъл, 58 (3). pp. 46-58. ISSN 1310-7348

[thumbnail of Prevodach.AP-statija, posl-5.7.17 -PM.doc] MS Word
Prevodach.AP-statija, posl-5.7.17 -PM.doc
Restricted to Repository staff only

102kB

Abstract

ABSTRACT: The article discusses issues related to the legal nature of the translation, the specificity of translation activity, and translator’s legal status. Indicated international treaties regulating the legal status of translator: Berne Convention and the Universal Copyright Convention. There are investigated features of the contract for translation, and cases about labor or contractual relations between translator and employer/ contractor. Also the research indicated the means of protection of the translator’s right*. РЕЗЮМЕ: Статията разглежда въпросите, свързани с правната същност на превода, спецификата на преводаческата дейност, а също и правния статус на преводача. Посочени са международните договори, регламентиращи правата на преводача: Бернска конвенция и Универсална конвенция за авторско право. Изследвани са спецификите на договора за превод, както и случаите, в които са налице трудови или договорни правоотношения между преводач и работодател/ възложител. Посочени са и способите за защита на правото на преводача.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:KEY WORDS: сreative process, derived right, translator's rights, international treaties, translation contract, defense. КЛЮЧОВИ ДУМИ: творчески процес, производно право, права на преводача, международни договори, договор за превод, защита.
Subjects:Law > Intellectual property. Copyright. Patent law
ID Code:3661
Deposited By:INVALID USER
Deposited On:07 Jun 2018 07:47
Last Modified:20 Oct 2020 12:06

Repository Staff Only: item control page