Методи за държавно управление и регулиране на бизнеса

Маринова, Надя (2018) Методи за държавно управление и регулиране на бизнеса. Годишник на департамент „Администрация и управление“, 3. pp. 154-169. ISSN 2603-297X

[thumbnail of Metodi za durjavno upravlenie i regulirane na biznesa.pdf]
Preview
PDF
Metodi za durjavno upravlenie i regulirane na biznesa.pdf

198kB

Abstract

ABSTRACT: Effective government is built on the active use of the types of management methods. There is also a positive effect from their application in business regulation. Different methods are applicable in all stages and stages of management. The methods are interrelated and interact, so in different situations one method can take notice and the rest assume a secondary supporting role. State and business management is related to the management of many people. A person's invoice is bound by a number of exceptions, which in turn categorizes and differentiates the methods of managing people from the general set of management methods.
РЕЗЮМЕ: Ефективното държавно управление се гради на активното използване на видовете управленчески методи. Наблюдава се и положителен ефект от приложението им в регулиране на бизнеса. Различните методи са приложими във всички етапи и етажи на управлението. Методите са взаимосвързани и си взаимодействат, така в различните ситуации един метод може да вземе предвестие, а останалите да поемат второстепенна поддържаща роля. Държавното и бизнес управление е свързано с управлението на много хора. Фактура човек е обвързан с множество изключения, което от своя страна категоризира и разграничава методите за управление на хора от общата съвкупност от управленчески методи.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: Methods of government and business regulation, AUTHOR: Nadya I. Marinova
Uncontrolled Keywords:Methods of management, business, regulation, government, методи за управление, бизнес, регулиране, държавно управление
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Economic systems and theory
ID Code:3859
Deposited By: Доц. д-р Надя Маринова
Deposited On:02 Oct 2018 14:13
Last Modified:02 Apr 2020 22:36

Repository Staff Only: item control page