Ценообразуване и ценова политика в международната маркетингова дейност

Маринова, Надя (2018) Ценообразуване и ценова политика в международната маркетингова дейност. In: Международна конференция "Съвременни парадигми в управлението в контекста на непрекъсната промяна", 30 ноември 2018, София, България. (Submitted)

[thumbnail of Cenoobrazuvane i cenova politika.pdf]
Preview
PDF
Cenoobrazuvane i cenova politika.pdf

881kB

Official URL: http://dl.uctm.edu/bg/?q=node/417

Abstract

ABSTRACT: Pricing and pricing policies are one of the main components of international marketing, as they provide the greatest possible return on product sales. Prices are in close correlation with other market elements and other tools of the company's marketing complex. Prices often change over the life of the product. Because groups of products with different prices can attract different market segments. Among the many components that characterize the world market situation, the price is the most important indicator, the movement of which reflects changes in the volume of production and supply of products on the market, consumer demand and consumption levels, changes in stocks of goods, etc. All this shows that for the success of the foreign market it is necessary to develop an adequate pricing policy. It should be constantly checked for effectiveness and changed depending on the circumstances.
РЕЗЮМЕ: Цените и ценовата политика са един от главните компоненти в международната маркетингова дейност, тъй като осигуряват възможно най-голяма печалба от реализацията на продукта. Цените са в тясна взаимовръзка с другите елементи на пазара и с другите инструменти на маркетинговия комплекс на фирмата. Цените често се променят в продължение на жизнения цикъл на продукта. Защото групи от продукти с различни цени могат да привличат различни пазарни сегменти.
Сред множеството компоненти, характеризиращи конюнктурата на световния пазар, цената се явява най-важен акумулиращ показател, чието движение отразява промените в обема на производството и предлагането на продуктите на пазара, потребителското търсене и нивото на потребление, промените в запасите от стоки и т.н.. Всичко това показва, че за успех на външния пазар е необходимо да се разработва адекватна ценова политика. Тя следва постоянно да се проверява за ефективност и да се променя в зависимост от обстоятелствата.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Additional Information:PRICING AND PRICING POLICY IN INTERNATIONAL MARKETING Nadya Marinova
Uncontrolled Keywords:price, foreign market, policy, цена, външен пазар, политика
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:3861
Deposited By: Доц. д-р Надя Маринова
Deposited On:02 Oct 2018 14:32
Last Modified:02 Oct 2018 14:33

Repository Staff Only: item control page