Форми на организирана престъпност в Черноморския регион

Пудин, Константин (2018) Форми на организирана престъпност в Черноморския регион. In: Европейският съюз, България и Конфликтите на 21 век. BISFRIM, София, pp. 214-229. ISBN 9786199075722

[thumbnail of Forms of Organized Crime in the Black Sea Region.pdf]
Preview
PDF
Forms of Organized Crime in the Black Sea Region.pdf

255kB

Abstract

The Black Sea region has many specifics, which are determined by its geographic characteristics, the historical development of the countries situated in it (Bulgaria, Georgia, Russia, Romania, Turkey, and Ukraine) and its immediate proximity (Armenia, Azerbaijan, Greece, and Western Balkan countries), their current socio-economic development, and most of all their ethnic, religious and cultural background. Many and diverse interests could be observed in the Black Sea region. Some of them unite the states in it, whereas others are a basis of contradictions between them. One of the interests that should unite the efforts of the countries in the region is the fight against organized crime. This phenomenon has a variety of forms, such as: drug trafficking, trafficking in human begins, migrants smuggling, arm trafficking etc. Organized crime is one of the main threats to the security of modern society. It seriously endangers the interests of the states, violates the rights of their citizens. This paper is dedicated to this problem.

Черноморският регион притежава редица особености, които се определят от географските му характеристики, историческото развитие на страните, разположени в него (България, Грузия, Русия, Румъния, Турция и Украйна) и непосредствената му близост (Армения, Азербайджан, държавите от Западните Балкани), тяхното настоящо социално-икономическо развитие и преди всичко техния етнически, религиозен и културен облик. Многобройни и разнообразни са интереси, които се кръстосват в него. Някои от тях обединяват държавите в региона, докато други се основават на противоречия между тях. Един от интересите, които трябва да обединяват техните усилия, е борбата срещу организираната престъпност. Този феномен има различни форми, като: трафик на наркотици, трафик на хора, контрабанда на мигранти, трафик на оръжия и др. Организираната престъпност е една от основните заплахи за сигурността на съвременното общество. Това сериозно застрашава интересите на държавите, нарушава правата на техните граждани. Тази статия е посветена на този проблем.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:security, organized crime, Black Sea Region сигурност, организирана престъпност, Черноморски регион
Subjects:Political sciences > International Relations
ID Code:3905
Deposited By: д-р Константин Пудин
Deposited On:26 Nov 2018 10:30
Last Modified:26 Nov 2018 10:30

Repository Staff Only: item control page