Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз = Challenges to Export Policy of Bulgaria after EU Accession

Николова, Ирена (2016) Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз = Challenges to Export Policy of Bulgaria after EU Accession. Годишник на департамент „Администрация и управление“, Том 1. pp. 1-27. ISSN 2603-297X

[thumbnail of Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз]
Preview
PDF (Предизвикателства пред експортната политика на България след присъединяването в Европейския съюз)
13Exportpolicy.pdf

781kB

Official URL: http://ebox.nbu.bg/pa2016/index2.html

Abstract

РЕЗЮМЕ:Икономическото развитие на всяка държава зависиот провеждането на нейните политики, включително и експортната. Износът е този, който дава възможност за разширяването на пазарите на фирмите и тяхната дейност, чрез което се добавя стойност както за тях самите, така и за страната. Два са основните въпроса, които се разглеждатвизложението. На първо място, това е външната търговия на България и основните търговски партньори на страната. Вторият въпрос засяга ролята на държавата за стимулиране на износа чрез осигуряването на финансов ресурс за експортното застрахованеи покриванена рисковете за износителите.
ABSTRACT: The economic development of a country dependsonthe implementation of its policiesand the export one as well. The export allows the market enlargement of companies and their activities, thus adding value to themselves and to the country. Two are the main issues presented in the paper. Firstly, the foreign trade of Bulgaria and the main trade partners of the country. Secondly, the role of the state for encouragement of export by guaranteeing financing for export insurance and covering of risks for exporters.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:Ключови думи:експортна политика, външна търговия, експортно застраховане Keywords:export policy, foreign trade, export insurance
Subjects:Economic and business Administration > Economic systems and theory
Economic and business Administration > World trade. International economics.
ID Code:4025
Deposited By: Irena Nikolova
Deposited On:18 Feb 2019 14:27
Last Modified:18 Feb 2019 14:27

Repository Staff Only: item control page