Бизнес и сигурност

Георгиев, Венелин (2018) Бизнес и сигурност. Авангард Прима, София. ISBN 9786192391157

[thumbnail of Корица]
Preview
Image (JPEG) (Корица)
Biznes_i_sigurnost.jpg

443kB
[thumbnail of Съдържание]
Preview
PDF (Съдържание)
Content.pdf

71kB
[thumbnail of Предговор]
Preview
PDF (Предговор)
Predgovor.pdf

75kB

Abstract

Сигурността, разбирана като възможност за противодействие срещу влиянието на външната среда по начин, осигуряващ постигането на целите, е необходима за създаването и развитието на всеки бизнес. От своя страна бизнесът, разбиран като всяка човешка дейност, от която се получават доходи, е невъзможен без създаване на среда за сигурност, адекватна на съвременните заплахи. Обединявайки тези две разбирания, по естествен начин се достига до идеята, че успешното опериране на бизнес организациите (фирми, корпорации) е в пряка връзка със създаването на сигурна среда.
Корпоративната и фирмената сигурност са два от важните видове сигурност, класифицирани на базата на извършваната дейност. Намиращи се на равнището на груповата сигурност те формират условията за работа на предприемачите, обединяващи производствени фактори с цел създаване на стоки и услуги. Многообразието на бизнеса като видове дейности определя и многообразието от заплахи, уязвимости и рискове за преследваните цели.
В учебника „Бизнес и сигурност“ последователно се разглеждат теми, касаещи специфичните характеристики на корпоративната и фирмената сигурност. Темите от съдържанието на учебника са разделени в четири части. В първата част се дефинират основните понятия, разглеждат се съществени теоретични концепции за сигурността, анализира се съдържанието на управлението на риска в интерес на корпоративната и фирмената сигурност, посочва се мястото и ролята на метриките и измерването в процеса за създаване и поддържане на среда за сигурност. Втората част е посветена на корпоративната сигурност като се разглеждат нейните основни характеристики, свойства и компоненти. В третата част се прави анализ на особеностите на фирмената сигурност от гледна точка на нейния системен характер, различни аспекти, обекти и субекти на фирмената сигурност. Частната охранителна дейност е включена в съдържанието на учебника като четвърта група лекции. Разгледани са съществуващите регулации на ниво Европейски съюз, на ниво различни държави и на национално ниво.
След запознаване със съдържанието на учебника обучаемите ще притежават достатъчно обосновани в теоретично отношение и с практическа стойност знания в сферите на корпоративната и фирмената сигурност.

Item Type:Book
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Economic systems and theory
Education > Higher education
Political sciences > Civil and political rights
Political sciences > Political sciences. Theory and philosophy
Public administration > Public safety. International safety
ID Code:4036
Deposited By: доц. д-р Венелин Георгиев
Deposited On:26 Feb 2019 12:23
Last Modified:27 Feb 2019 10:53

Repository Staff Only: item control page