Използване на сценарийно планиране при анализа на миграционната заплаха за сигурността на Европа

Георгиев, Венелин (2017) Използване на сценарийно планиране при анализа на миграционната заплаха за сигурността на Европа. In: Конференция "Европа: Глобални заплахи и интегрирана сигурност. Сигурност на Черноморския регион" : сборник научни трудове. Научно-техничесик съюз по машиностроене "Индустрия - 4.0", София, pp. 53-60. ISBN 9786197383072

[thumbnail of Корица]
Preview
Image (JPEG) (Корица)
Evropa_Globalni_zaplahi.jpg

785kB
[thumbnail of Съдържание]
Preview
PDF (Съдържание)
Content_Evropa_Globalni_zaplahi.pdf

120kB
[thumbnail of Използване на сценарийно планиране при анализа на миграционната заплаха за сигурността на Европа]
Preview
PDF (Използване на сценарийно планиране при анализа на миграционната заплаха за сигурността на Европа)
Evropa_Globalni_zaplahi.pdf

299kB

Abstract

РЕЗЮМЕ:Изследването на заплахите за сигурността представлява ключов инструмент за разкриване на причинно-следствени връзки, извеждане на тенденции и закономерности и генериране на прогнози, на базата на които да бъдат създавани достатъчно адекватни политики и стратегии за сигурност. В тази връзка качеството на инструментите, използвани за целите на изследванията в сферата на сигурността е показател за надеждността на получаваните резултати. От друга страна, познаването и усвояването на съвременен изследователски инструментариум се оформя като едно от значимите предизвикателства пред обучението на студенти по програмите за сигурност. В доклада се представят резултатите от използването на г.нар. сценарийно планиране при предвиждане на възможните варианти за развитие на миграционната криза като един от съществените фактори за сигурността на Европа.
ABSTRACT: Security Threat Analysis is a key tool for detecting causal links, evolving trends and patterns, and generating forecasts for sufficient adequate security policies and strategies. The quality of the tools used for security research purposes is an indicator of the reliability of the results obtained. On the other hand, the knowledge and implementation of modern research tools is emerging as one of the major challenges for the training of students in security programs, flic report presents the results of the use of the so-Scenario planning in anticipation of possible options for the development of the migration crisis as one of the key factors for Europe's security.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:сигурност, заплаха, сценарий, анализ, сценарийно планиране, миграционна криза; security, threat, scenario, analysis, scenario planning, migration threat
Subjects:Economic and business Administration > Economic systems and theory
Education > Higher education
Law > International law. International public law.
Political sciences > Systems of governments and states
Public administration > Public safety. International safety
ID Code:4037
Deposited By: доц. д-р Венелин Георгиев
Deposited On:26 Feb 2019 14:08
Last Modified:27 Feb 2019 10:53

Repository Staff Only: item control page