Киберсигурност и мениджмънт

Георгиев, Венелин (2018) Киберсигурност и мениджмънт. Авангард Прима, София. ISBN 9786191609482

[thumbnail of Корица]
Preview
Image (JPEG) (Корица)
Kibersigurnost.jpg

492kB
[thumbnail of Съдържание]
Preview
PDF (Съдържание)
Content.pdf

55kB
[thumbnail of Предговор]
Preview
PDF (Предговор)
Predgovor.pdf

77kB

Abstract

В съвременната среда за сигурност киберзаплахите се оценяват като най-значимите и по тази причина заставащи на едно от първите места в стратегиите за сигурност на държавните и частни институции. Изграждането на сигурна киберсреда изисква прилагане по един балансиран и управляем начин на административни, технически и физически мерки, които изграждат т.нар. трислоен модел за киберсигурност. Постигането на целите пред сигурността на мрежите, системите и информацията, от което зависят резултатите на потребителите в личен и бизнес план, се асоциира с прилагане на общоприети мениджърски подходи, съобразени със спецификата на киберсигурността.
В учебника „Киберсигурност и мениджмънт“ последователно се разглеждат две групи теми, необходими за теоретичната и практическата подготовка на онези, които заемат мениджърски позиции в областта на киберсигурността. Първата група е свързана с общата теория на мениджмънта и особеностите на нейното приложение в киберсредата. В отделни теми се разглеждат характеристиките на общата теория на мениджмънта, особеностите на процеса за взимане на решение, проблеми на лидерството и на управлението на конфликти.
Във втората група теми е използван модел за структуриране, в рамките на който мениджърът по киберсигурност се поставя в различни практически ситуации и по този начин се изгражда модел за адекватно поведение. Тези практически ситуации включват подбор и обучение на персонала, мениджмънт на екипа за киберсигурност, мениджмънт на финансови активи и проекти, работа с потребители, създаване на среда за сигурност, възстановяване след инцидент с киберсигурността и др.
След запознаване със съдържанието на учебника обучаемите ще имат достатъчно добри познания по специфични проблеми от общата теория на мениджмънта, както и ориентирани към практиката модели за поведение в ситуации, характерни за мениджърската дейност. Всичко това е пречупено през особеностите на заплахите, уязвимостите и рисковете, характерни за сигурността на системите, мрежите и информацията, с което съдържанието на учебника се фокусира върху областта на киберсигурността.

Item Type:Book
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Labor economics
Education > Higher education
Political sciences > International Relations
Law > International law. International public law.
Political sciences > Civil and political rights
Political sciences > Political sciences. Theory and philosophy
Political sciences > Systems of governments and states
Public administration > Public safety. International safety
ID Code:4038
Deposited By: доц. д-р Венелин Георгиев
Deposited On:26 Feb 2019 14:22
Last Modified:27 Feb 2019 10:53

Repository Staff Only: item control page