Прагматичен подход за оценяване на метрики за киберсигурност

Георгиев, Венелин (2017) Прагматичен подход за оценяване на метрики за киберсигурност. In: Съвременни предизвикателства пред сигурността и отбраната : сборник доклади от годишната научна конференция на факултет "Национална сигурност и отбрана", 18-19 май 2017 г. Т. 1. ВА "Георги Стойков Раковски", София, pp. 38-42. ISBN 9789549348927

[thumbnail of Прагматичен подход за оценяване на метрики за киберсигурност]
Preview
PDF (Прагматичен подход за оценяване на метрики за киберсигурност)
FNSO-2017-PartOne-38-42.pdf

419kB

Abstract

РЕЗЮМЕ: За нуждите на измерването на степента на киберсигурност в организацията се използват метрики, разбирани като инструменти за опосредстване вземането на решение и подобряване на производителността и понятността чрез селектиране, анализ и докладване на релевантна информация. Ефективността на метриките за киберсигурност може да бъде определена с помощта на метаметрики, стоящи в основата на т.нар. „прагматичен“ метод, задаващ стандартни критерии за измерване на ефективността от конкретни метрики за киберсигурност. В доклада се представят резултатите от разработването на технология за прилагане в практиката на „прагматичния“ метод за оценяване на метрики за киберсигурност.
ABSTRACT: For the measurement of the cybersecurity capabilities level, the organization uses metrics, understood as tools to mediate decision-making and improve performance and understanding by selecting, analyzing, and
reporting relevant information. The effectiveness of the cyber-security metrics can be determined by meta-metrics that are the basis of the so-called “pragmatic” approach and give setting of standard criteria for measuring the
effectiveness of the specific cyber-security metrics. The report presents the results of developing technology for the implementation of the “pragmatic” approach for assessing cyber-security metrics.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:киберсигурност, метрики, метаметрики, „прагматичен“ подход, измерване, ефективност; cybersecurity, metrics, meta-metrics, “pragmatic” approach, evaluation, effectiveness
Subjects:Computer science and information technologies > Applied informatics
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Education > Higher education
Public administration > Public safety. International safety
ID Code:4042
Deposited By: доц. д-р Венелин Георгиев
Deposited On:27 Feb 2019 09:29
Last Modified:27 Feb 2019 10:55

Repository Staff Only: item control page