Управлението на валутния риск като част от корпоративната стратегия

Николова, Ирена (2009) Управлението на валутния риск като част от корпоративната стратегия. In: Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие : 21-22 февруари 2009 г. Бургаски свободен университет, Бургас, pp. 200-208. ISBN 1313-8758

[thumbnail of Управлението на валутния риск като част от корпоративната стратегия]
Preview
PDF (Управлението на валутния риск като част от корпоративната стратегия)
FX Risk Management part of the Corporate Strategy eprints.pdf

268kB

Abstract

РЕЗЮМЕ: В условията на финансова криза, българските компании са изправени пред сериозни предизвикателства по отношение на своето нормално функциониране. Управлението на отделните видове риск в една фирма, и в частност на валутния риск, е особено важно да бъде предвидено в корпоративната стратегия, като независимо от настоящите условия, компанията трябва да планира и своето развитие и позициониране на пазара след преминаването на кризата. В настоящия доклад са разгледани отделните видове стратегии за управлението на валутния риск и избора на всяка една от тях за отделните фирми, като се акцентира и на влиянието на глобалния финансов пазар върху вътрешната среда в страната.
ABSTRACT: In time of financial crisis Bulgarian companies face serious challenges regarding their activities. The management of the different types of risk in a company and the foreign exchange risk management in particular are extremely important to be part of the corporate strategy. Nevertheless, the company should plan its future development and position on the market after the crisis. Various strategies for the management of the foreign exchange risk and their preferences are presented in the paper. Another important issue is the influence of the global financial market over the internal environment in the country.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:Ключови думи: валутен риск, финансова криза, корпоративна стратегия, глобален финансов пазар Keywords: foreign exchange risk, financial crisis, corporate strategy, global financial market
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Economic systems and theory
Economic and business Administration > World trade. International economics.
ID Code:4045
Deposited By: Irena Nikolova
Deposited On:21 Mar 2019 14:58
Last Modified:21 Mar 2019 14:58

Repository Staff Only: item control page