Управление на конфликти. Методи за алтернативно разрешаване на спорове в данъчния процес (в контекста на приходната администрация)

Младенов, Младен (2008) Управление на конфликти. Методи за алтернативно разрешаване на спорове в данъчния процес (в контекста на приходната администрация). PhD thesis, Софийски университет "Свети Климент Охридски".

[thumbnail of Dissertation ] MS Word (Dissertation )
DOCTORAL_final.doc

1MB
[thumbnail of Abstract of PhD Thesis in English language] Other (Abstract of PhD Thesis in English language)
Resume Doctoral Thesis Mr Mladen Mladenov.docx

23kB

Abstract

Съвременните социални и правни системи на демократичните и правови държави прилагат различни практически способи за защита на права, свободи и законни интереси на социалните субекти и на субектите на правото, основните от които са гражданите и организациите. Отчитайки съдебната система като основен гарант за защита на субективните права, те все повече прилагат и извънсъдебните методи за разрешаване на конфликти и спорове. Споразумението, медиацията, арбитражът, омбудсманът и всичките им производни способи за управление на конфликти и разрешаване на спорове вече са наложени и в процеса, ръководен от приходната администрация. Предимствата им пред конвенционалния начин за разрешаване на спора между данъкоплатеца и приходната (данъчната) администрация са повече от очевидни. Затова те се приемат широко не само от обществеността, но и от приходните администрации в държавите, в които се прилагат.

Item Type:Thesis (PhD)
Additional Information:TITLE: Managing Conflicts. Alternative Dispute Resolutions in Tax Process (in Context of Revenue Administration), AUTHOR: Mladen Mladenov
Uncontrolled Keywords:Социални и правни системи;демократични и правови държави;защита на права, свободи и законни интереси;социални субекти;субекти на правото; извънсъдебни методи за разрешаване на конфликти и спорове; алтернативни методи за разрешаване на спорове; споразумение, медиация, арбитраж, омбудсман; управление на конфликти; приходна администрация; данъчна администрация; спор; данъкоплатец; АРС; нагласи; Административнопроцесуален кодекс; АПК; Данъчно-осигурителен процесуален кодекс; ДОПК; Закон за омбудсмана; Закон за медиацията; Закон за Националната агенция за приходите; НАП; неформални техники; данъчно-осигурителен процес; административен процес; Закон за местните данъци и такси; диалог; публична администрация; организационни и структурни промени; разширяване на приложното поле.
Subjects:Public administration > Public administration
ID Code:408
Deposited By: Dr Mladen Mladenov
Deposited On:17 Dec 2009 11:47
Last Modified:07 Oct 2013 06:20

Repository Staff Only: item control page