Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи

Хаджиев, Кристиян Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи. In: „Българската мечта- позитивната концепция“ – заключителната научно-практическа конференция, посветена на юбилейната 25-годишнина от създаването на първите програми по Бизнес администрация в България, 11 юни 2019, Нов български университет. (Submitted)

[thumbnail of Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи]
Preview
PDF (Концептуални и специфични измерения на виртуалните екипи)
Кристиян Хаджиев доклад_Edd Radev.pdf

743kB

Official URL: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/aktu...

Abstract

Fundamental factors related to the evolutionary development and functioning of virtual teams have been researched. The context, the prerequisites, the essential characteristics, the advantages and disadvantages of the virtual teams are analyzed in detail. Based on theoretical monitoring, different forms of virtuality, types of virtual teams and typology are defined. The reasons for the implementation of virtual teams in organizational practice are explored. Two fundamental factors are identified: globalization and the development of new ICT. The result is the integration of virtual teams into the organizational infrastructure as a tool for managing change and achieving new levels of efficiency and competitiveness in highly uncertain environments. This requires the development of competences (knowledge and skills) in the field of social relations and communication, confidence building, new behavior and adapted management leadership to coordinate technologies and processes in a multicultural business environment.
РЕЗЮМЕ: В доклада се изследват фундаменталните фактори, свързани с еволюционното развитие и функциониране на виртуалните екипи. Детайлно се анализира контекстът, предпоставките, същностните характеристики, предимствата и недостатъците на виртуалните екипи. На базата на теоретичен мониторинг се дефинират различните форми на виртуалността, видовете виртуални екипи и типологията. Изследват се причините за прилагането на виртуалните екипи в организационната практика. Идентифицират се два фундаментални фактора – глобализацията и развитието на нови ИКТ. Непосредственият резултат е интегрирането на виртуалните екипи в организационната инфраструктура, като инструмент за управление на промяната и реализиране на нови нива на ефективност и конкурентоспособност в среди с висока степен на неопределеност. Това изисква развитието на компетенции (знания и умения) в областта на социалните отношения и комуникация, изграждането на доверие, ново поведение и адаптирано управленско лидерство, което да координира технологиите и процесите в многокултурна бизнес среда.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:Виртуален екип, Организационна инфраструктура, Форми на виртуалност, Нова парадигма, Работна група, Екип, Самоуправляващ се работен екип, Човешки капитал, Управление на промяната Virtual team, Organizational infrastructure, Forms of virtuality, New paradigm, Group, Team, Self-managing, Working team, Human capital, Managing change
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4114
Deposited By: доц. д-р Кристиян Хаджиев
Deposited On:17 Sep 2019 12:27
Last Modified:17 Sep 2019 12:27

Repository Staff Only: item control page