Проблемни аспекти при лицензирането на частната охранителна дейност в Република България

Арабаджийски, Петър (2016) Проблемни аспекти при лицензирането на частната охранителна дейност в Република България. XXVII Национална научно-практическа конференция „Качеството за по-добър живот“, 10-11 ноември 2016 г., София, Сборник научни доклади. pp. 135-144. ISSN 1314-9563

[thumbnail of Doklad_Petar Arabadzhiyski.pdf]
Preview
PDF
Doklad_Petar Arabadzhiyski.pdf

703kB

Abstract

ABSTRACT: The aim of the article is to present private security business licensing procedures in Bulgaria by exploring the essence of decisions and activity permits by administrative agencies. Based on comparative legal analysis of past and current legislation as well as on current academic research, the author looks into the definition of the terms "authorization" and "license" and the implementation of the respective legislative acts in the activities of private security companies in 1994 - 2016. Proposals are made for legislative changes aimed at improving the procedures and the law.
РЕЗЮМЕ: Целта на разработката е да се представят законово регламентираните процедури за лицензирането на частната охранителна дейност в Република България. Изследват се същността на лицензионните административни актове и разрешения за осъществяване на дейността. На базата на извършен правен и сравнително правен анализ на отменени и действащи нормативни актове, както и анализ на теоретични научни разработки са изведени проблеми свързани с дефинирането на понятията „разрешение“ и „лиценз“ и прилагането на актовете в практиката на частните охранителни фирми в периода от 1994 г. до 2016 г. Предложени са мерки за законодателни промени, с оглед усъвършенстване на процедурите и действащото законодателство.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:частна охранителна дейност, разрешения, лицензионни административни актове, полицейски лиценз private security services, permits, licensing administrative action, police license
Subjects:Education > Higher education
Law > Administrative law
Law > Civil law. Private law
Law > Constitutional and administrative law
Law > Intellectual property. Copyright. Patent law
Law > Justice. Civil Procedure Code
Law > Powers of the state, state authority. Legislature. Judicial authorities
Public administration > Administration of public safety and related fields
Public administration > Civil services
Public administration > Public administration
ID Code:4208
Deposited By: Д-р Петър Арабаджийски
Deposited On:03 Jul 2020 09:59
Last Modified:03 Jul 2020 09:59

Repository Staff Only: item control page