Осигурително правоотношение между осигурителния орган и безработния – същност и особености.

Стайков, Ивайло И. (2015) Осигурително правоотношение между осигурителния орган и безработния – същност и особености. Годишник на Департамент „Право”, III. pp. 113-139. ISSN 1314–8087

Full text not available from this repository.

Official URL: https://law.nbu.bg/download/departamenti/law/grafi...

Abstract

The subject of scientific analysis are the issues regarding the legal notion and the nature of the social security legal relationship between the social security authority and the unemployed person as a special type of social security legal relationship. Under analysis are its essential legal characteristics – its subject, contents, parties and object. Under analysis also are the facts from which emerges that social security legal relationship The thesis is supported that this constitutes a separate type of social security legal relationship and its place in the system of social security legal relationships is defined.

Предмет на научен анализ са въпросите относно правното понятие и правната същност на осигурителното правоотношение между осигурителния орган и безработния като особен вид осигурително правоотношение. Изследват се неговите основни правни белези – предмет, съдържание, страни и обект. Анализира се фактическият състав, от който възниква това осигурително правоотношение. Обосновава се становището, че това е самостоятелен вид осигурително правоотношение и се посочва мястото му в системата на осигурителните правоотношения в общественото осигуряване.

Item Type:Article
Additional Information:Научното изследване е съобразено с действащото законодателство, литература и съдебна практика към 12 ноември 2014 г.
Uncontrolled Keywords:Social Security Legal Relationship, Social Security Authority, Unemployed Person, Legal Notion, Social Security, Legal Theory осигурително правоотношение, осигурителен орган, безработно лице, правно понятие, обществено осигуряване, правна теория
Subjects:Law > Administrative law
Law > Labour law
ID Code:4292
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:11 Jan 2021 13:05
Last Modified:11 Jan 2021 13:05

Repository Staff Only: item control page