Управленската и нормотворческата власт на работодателя в контекста на забраната за дискриминация в трудовите отношения = Managerial and Regulatory Power of the Employer in the Context of the Prohibition of Discrimination in Labour Relationships

Стайков, Ивайло (2018) Управленската и нормотворческата власт на работодателя в контекста на забраната за дискриминация в трудовите отношения = Managerial and Regulatory Power of the Employer in the Context of the Prohibition of Discrimination in Labour Relationships. Годишник на Департамент „Право”, VI (7). pp. 214-231. ISSN 1314–8087

[thumbnail of 2017.pdf]
Preview
PDF
2017.pdf

2MB
[thumbnail of 2017.pdf]
Preview
PDF
2017.pdf

2MB

Official URL: https://law.nbu.bg/bg/godishnik-na-departament-pra...

Abstract

РЕЗЮМЕ: Предмет на научното изследване са аспектите на забраната за дискриминация при упражняване на управленската и нормотворческата власт на работодателя. Разгледани са проявите на дискриминационни актове на работодателя в тази връзка; правните последици от включване на дискриминационна разпоредба във вътрешен акт на работодателя; правната защита срещу нареждания на работодателя, които представляват дискриминационен акт, и срещу дискриминационни разпоредби във вътрешните актове на работодателя.

ABSTRACT: The subject-matter of the scientific research is some aspects of the prohibition of discrimination in the exercise of the managerial and regulatory powers of the employer. In this respect the displays of discriminatory acts of the employer are under consideration as well as the legal effects of the inclusion of any discriminatory provision in an internal act of the employer and the legal protection against employer’s orders which constitute discriminatory act and against discriminatory provisions in the internal acts of the employer.

Item Type:Article
Additional Information:Научното изследване е съобразено с действащото законодателство и научната литература към 25 март 2017 г.
Uncontrolled Keywords:забрана за дискриминация, трудови отношения, работодателска власт, вътрешни актове на работодателя Prohibition of Discrimination, Labour Relationships, Employer’s Power, Internal Acts of the Employer
Subjects:Law > Labour law
ID Code:4297
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:24 Jan 2021 23:17
Last Modified:27 Jan 2021 09:34

Repository Staff Only: item control page