Правомощия на работодателя при престой в предприятието = Powers of the Employer during Stay in the Undertaking

Стайков, Ивайло (2017) Правомощия на работодателя при престой в предприятието = Powers of the Employer during Stay in the Undertaking. Годишник на Департамент „Право”, V (6). pp. 198-221. ISSN 1314–8087

[thumbnail of 2016.pdf]
Preview
PDF
2016.pdf

6MB

Official URL: https://law.nbu.bg/bg/godishnik-na-departament-pra...

Abstract

РЕЗЮМЕ: В настоящото изследване не се обсъждат в детайли всички уредени в действащото трудово законодателство правомощия на работодателя при престой в неговото предприятие. Те са били предмет на научно изследване и анализ в българската трудовоправна наука и съдебната практика. Предмет на анализ ще бъде само един отделен аспект на тази проблематика – отговорът на въпроса може ли работодателят да предложи на работниците или служителите да ползват неплатен отпуск по чл. 160, ал. 1 КТ в случай на престой (спиране на работата) в предприятието му? Поводът за повдигането му е, че в трудовоправната литература и в съдебната практика се застъпва становището за допустимостта на такова правомощие на работодателя при възникнал престой в предприятието му.

ABSTRACT: In the present study under consideration are not all the details of the legally provided powers of the employer during stay in its undertaking. These powers were subject of study and analysis in Bulgaran labour law science and
relevant case-law. Subject-matter of analysis here is only a specific aspect of that issue – the answer to the question whether the employer may offer to its workers or employees to make use of the unpaid leave under Article 160 (1) of the Bulgarian Labour Code in cases of stay (work suspension) in its undertaking. The reason why this issue is under question is that in the labour law studies and in the relevant case-law it is supported that such power of the employer is legitimate in cases of stay in its undertaking.

Item Type:Article
Additional Information:Научното изследване е съобразено с действащото законодателство и правната литература към 25 септември 2016 г.
Uncontrolled Keywords:трудово право, работодател, работник или служител, неплатен отпуск, престой в предприятието (Labour Law, Employer, Worker or Employee, Unpaid Leave, Stay in the Undertaking)
Subjects:Economic and business Administration > Labor economics
Law > Labour law
ID Code:4299
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:24 Jan 2021 23:22
Last Modified:27 Jan 2021 09:34

Repository Staff Only: item control page