Икономическите неравенства и бюджетът на Европейския съюз = Economic Inequality and EU Budget

Николова, Ирена (2019) Икономическите неравенства и бюджетът на Европейския съюз = Economic Inequality and EU Budget. Социологически проблеми : Шестмесечно списание на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, 51 (2). pp. 786-804. ISSN 0324-1572

Full text not available from this repository.

Official URL: http://www.sp-bg.eu/bg/issue/content/3?issueId=3

Abstract

Резюме: Неравенствата, икономически или социални, са основна тема за обществата от древността до днес, като до този момент не е постигането равенство по всички възможни измерения. Освен това наличието на неравенство и неговото увеличаване води до нестабилност и конфликти в отделни държави и региони. Ето защо все повече се обръща внимание на различията в обществата и техните възможни проявления. Икономическите неравенства се разглеждат по отношение на доходите, богатството и жизнения стандарт. Именно тези три измерителя се анализират в статията, както и възможностите за тяхното намаляване от бюджета на Европейския съюз.

Abstract: Inequality, either economic or social, has been a major issue for the societies from ancient times and there is no equality reached for all the possible dimensions so far. Moreover, the existence of inequality and its enlargement leads to instability and conflicts in certain countries and regions. Thus, more and more attention is paid to the diversities in the society and to their possible aspects. The economic inequality is reviewed according to the income, wealth and living standard (well-being). These three indicators are analyzed in the paper, as well as the EU budget possibilities for their reduction.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:income inequality; wealth inequality; living standard (well-being) inequality; EU budget
Subjects:Economic and business Administration > Economic statistics
Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
Economic and business Administration > World trade. International economics.
ID Code:4305
Deposited By: Irena Nikolova
Deposited On:04 Feb 2021 08:55
Last Modified:04 Feb 2021 08:55

Repository Staff Only: item control page