Особености във връзка със страните и трудовите функции по двете трудови правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище = Peculiarities with regard to the parties and the labour functions under the two legal relationships of a physician in a healthcare institution, who works as the same time as lecturer in a higher medical school

Стайков, Ивайло И. (2017) Особености във връзка със страните и трудовите функции по двете трудови правоотношения на лекар в лечебно заведение, който е и преподавател във висше медицинско училище = Peculiarities with regard to the parties and the labour functions under the two legal relationships of a physician in a healthcare institution, who works as the same time as lecturer in a higher medical school. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University, 12-13. pp. 10-21. ISSN 1314–5797

[thumbnail of article-1-2016-2017.pdf]
Preview
PDF
article-1-2016-2017.pdf

242kB

Official URL: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian...

Abstract

РЕЗЮМЕ: Предмет на научен анализ са разпоредби от Закона за лечебните заведения и Закона за висшето образование, които уреждат особености при сключването и прекратяването на трудовите договори на лекарите, които са и преподаватели във висше медицинско училище. Изследва се трудовоправната проблематика на страните на двете трудови правоотношения, както и свързаността на трудовите функции по тях. При наличието на два трудови договора (единият с лечебно заведение, а другият с висше медицинско училище), при които има взаимна обусловеност по отношение на сключването и прекратяването им, се извежда правната конструкция за т.нар. „свързани” индивидуални трудови правоотношения.
ABSTRACT: Under scientific analysis are the provisions of the Healthcare Institutions Act and the
Higher Education Act, which regulate some peculiarities concerning the conclusion and the
termination of the labour contracts of physicians, who also work as lecturers in higher medical
schools. The study is with regard to the labour law issues of the parties to the both labour
relationships, as well as the connectivity of the labour functions under those relationships.
When there are two labour contracts (the one concluded with a healthcare institution and the
second with the higher medical school), in the case where there is mutual causality with regard
to their conclusion and termination the author proposes the legal construction of the so called
"connected" individual labour relationships.

Item Type:Article
Additional Information:Научното изследване е съобразено с действащото българско законодателство и правната литература към 10 март 2016 г.
Uncontrolled Keywords:трудово право, трудово правоотношение, трудова функция, работодател, работник или служител, лекар-преподавател, лечебно заведение, висше медицинско училище, университетска болница (Labour Law, Labour Relationship, Labour Function, Employer, Employee or Worker, Physician-lecturer, Healthcare Institution, Higher Medical School, University Hospital)
Subjects:Law > Labour law
Medicine and biology > Health policy. Health management. Health care
ID Code:4308
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:11 Feb 2021 13:39
Last Modified:11 Feb 2021 13:39

Repository Staff Only: item control page