Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" = Legal Aspects with Regard to Labour and Social Security Law of the Act on the State Agency for National Security

Стайков, Ивайло (2014) Трудовоправни и осигурителноправни аспекти на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" = Legal Aspects with Regard to Labour and Social Security Law of the Act on the State Agency for National Security. Юридическо списание на НБУ = Law Journal of New Bulgarian University, X (1). pp. 19-35. ISSN 1314–5797

[thumbnail of l-aw-journal1-2014-2.pdf]
Preview
PDF
l-aw-journal1-2014-2.pdf

349kB

Official URL: https://law.nbu.bg/bg/law-journal-of-new-bulgarian...

Abstract

РЕЗЮМЕ: Предмет на научното изследване са специалните нормативни разрешения по отношение на правния статус на служителите по трудов договор в Държавна агенция „Национална сигурност“. Разгледани са връзката и съотношението между специалния закон (т.е. Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“) и общото трудово законодателство (а именно Кодекса на труда). Направен е анализ и на някои правни норми за социалното осигуряване на посочените лица, които са част от гореспоменатия специален закон. В резултат на критичния правен анализ на действащото законодателство са направени предложения de lege ferenda, с цел усъвършенстване на правната уредба.

ABSTRACT: The subject-matter of the study covers the special normative aspects with regard to the legal status of the officers working under employment contracts in the State agency for national security. The relationship between the special act (i.e. the Act on the State Agency for National Security) and the general labour legislation (namely the Labour Code) is under consideration. Analysis is made of certain social security legal rules, which are part of the above-mentioned Act. As a result of the critical legal analysis of the relevant legislation several proposals de lege ferenda are formulated aiming at their eventual legislative amendment.

Item Type:Article
Additional Information:Научното изследване е съобразено с действащото законодателство и правната литература към 5 септември 2013 г.
Uncontrolled Keywords:трудови отношения, работодател, работник или служител, трудово право, Кодекс за социално осигуряване, национална сигурност (Employment Relationship, Employer, Worker/Employee, Labour Law, Social Security Law, National Security)
Subjects:Law > Labour law
Public administration > Administration of public safety and related fields
Public administration > Public safety. International safety
ID Code:4311
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:17 Feb 2021 08:15
Last Modified:17 Feb 2021 08:15

Repository Staff Only: item control page