Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности / European Monetary Policy after 2020: Challenges and Opportunities

Николова, Ирена (2020) Европейската парична политика след 2020 година: предизвикателства и възможности / European Monetary Policy after 2020: Challenges and Opportunities. In: Европа след избори. Новите предизвикателства пред интеграцията : Сборник с доклади от научната конференцията на БАЕИ, 1-3 ноември 2019 г. Българска асоциация за европейски изследвания, София, pp. 130-139. ISBN 9786199095317

[thumbnail of I Nikolova doklad  EU conference.pdf]
Preview
PDF
I Nikolova doklad EU conference.pdf

358kB

Official URL: https://www.becsa-bg.eu/wp-content/uploads/2017/05...

Abstract

Резюме: Европейският икономически и паричен съюз се представя като следващата стъпка на интеграцията за държавите-членки, което предвижда въвеждането на единната европейска валута като официално платежно средство за тези държави. В значителна степен това гарантира стабилността за изпълнение и на останалите европейски политики, а и запазването на еврото. Затова Европейската централна банка съвместно с националните централни банки предприемат мерки за подкрепа на единната валута на международните пазари като част от провежданата парична политика, включително и чрез прилагане на новоприетите механизми за надзор и финансиране при кризи.
Целта на доклада е да представи възможностите за развитие за европейската парична политика след 2020 година и мястото на България в тази политика. Конкретните задачи на настоящия доклад са свързани с два основни въпроса: 1. настоящото състояние на прилаганата парична политика и обвързаността и с останалите икономически политики; 2. представяне на сценарии за развитие на паричната политика, съобразена с тенденциите в международната икономика и мястото на България.
Abstract: The European economic and monetary union is regarded as the next step of the EU Member States integration which envisages the single currency adoption as their official method of payment. To a certain extent that guarantees the implementation stability of the other EU economic policies and the euro preservation. Thus, the European Central Bank along with the other central banks make steps to support the single currency on the international markets as part of the undertaken monetary policy, which includes the implementation of the newly adopted mechanisms for supervision and crises financing.
The purpose of the paper is to review the development opportunities of the EU monetary policy after 2020 and the role of Bulgaria in that policy. The tasks of the paper are related to two important issues: 1. The present situation of the EU monetary policy and the relations to the other economic policies; 2. Scenarios for the monetary policy development according to the trends in the international economy and Bulgaria.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:Европейски икономически и паричен съюз, евро, еврозона, парична политика, Европейска централна банка European economic and monetary union, euro, euroarea, monetary policy, European central bank
Subjects:Economic and business Administration > Economic statistics
Economic and business Administration > Economic systems and theory
Economic and business Administration > World trade. International economics.
ID Code:4312
Deposited By: Irena Nikolova
Deposited On:17 Feb 2021 09:06
Last Modified:17 Feb 2021 09:06

Repository Staff Only: item control page