Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи (II част)

Стайков, Ивайло (2005) Забраната за дискриминация в трудовите отношения и проблемът за равните възможности на жените и мъжете и на представителите на различни етнически групи (II част). Административно правосъдие (5). pp. 28-34. ISSN 0861-5268

[thumbnail of Нови_compressed.pdf]
Preview
PDF
Нови_compressed.pdf

2MB

Official URL: http://www.sac.government.bg/pages/bg/magazine-201...

Abstract

В разпоредбата на чл. 24 от Закона за защита срещу дискриминацията се урежда един частен въпрос – забраната и защитата от полова и етническа дискриминация в аспекта му на т.нар. насърчителни (утвърждаващи) мерки. Идейната философия на насърчителните мерки се появява най-напред по отношение на различията на основата на раса и етнос, както и половите различия в обществото (т.нар. джендър-проблем), но впоследствие те намират приложение и спрямо различното третиране в трудовата и социалната сфера и на някои други групи в уязвимо социално положение. В чл. 24 от закона заедно са регламентирани насърчителните мерки спрямо лица, принадлежащи към по-слабо представения пол или етнически групи в предприятието. Нормата е насочена към гарантиране и реално практическо прилагане на принципа за равнопоставеност, както и изключване на неравното третиране на физическите лица на основата на два дискриминационни признака – пол и етническа принадлежност. Нейното приложно поле е свързано с елиминирането на някои възможни проявни форми на полова и етническа дискриминация. В ал. 1 на чл. 24 е уредено юридическото задължение на работодателя да предприема насърчителни мерки за гарантиране на равните възможности на двата пола или на представители на различни етнически групи при постъпването на работа, т.е. при учредяване на индивидуалното трудово правоотношение. Втората алинея е посветена на насърчителните мерки, които трябва да предприеме работодателят във връзка с професионалното развитие и участието в трудовата дейност на работници или служители, принадлежащи към по-слабо представения пол или етническа група. Нормите в двете алинеи на чл. 24 се отнасят към различни етапи от съществуването на индивидуалното трудово правоотношение. В статията са разгледани отделни аспекти на насърчителните мерки като елемент от цялостната материалноправна защита срещу полова и етническа дискриминация.

Item Type:Article
Additional Information:Студията е съобразена с действащото законодателство и научната литература към 15 юли 2005 г.
Uncontrolled Keywords:защита от дискриминация, насърчителни (утвърждаващи) мерки, джендър-проблем, пол и етническа принадлежност, полова и етническа дискриминация, работодател, работник или служител, трудово право, трудови отношения
Subjects:Economic and business Administration > Labor economics
Law > Human rights
Law > Labour law
ID Code:4332
Deposited By: Ивайло Иванов Стайков
Deposited On:09 Mar 2021 13:53
Last Modified:12 Mar 2021 15:32

Repository Staff Only: item control page