Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса : Сборник с научни публикации : Т. 2. : Ч. 1. Състав. Ирена Бокова

Бокова, Ирена (2015) Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса : Сборник с научни публикации : Т. 2. : Ч. 1. Състав. Ирена Бокова. Нов български университет, София.

[thumbnail of 1304 book tom 2 - 1 - final.pdf]
Preview
PDF
1304 book tom 2 - 1 - final.pdf

10MB

Abstract

Текстовете в сборника с научни публикации са разработени в рамките на проект № BG051PO001-3.3.06.-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса» с бенефициент НБУ,
осъществяван с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и Република България. Авторите на статии са учени и преподаватели с утвърдени имена, които споделят своя изследователски и преподавателски опит в избраните
теми и начина на тяхното представяне.
Изданието отразява проблематиката, разработена от авторите в образователната програма по проекта, която съчетава публични комуникации и визуална антропология. Статиите обхващат важни въпроси,свързани с политическите науки, антропологията, масовите комуникации и насочват към нови изследователски хоризонти, представят нови
гледни точки и интерпретации. Публикуването на статиите е в подкрепа на образователната програма и показва значението на интердисциплинарните подходи и изследвания като важна част от подготовката на докторанти, постдокторанти и млади учени.

Item Type:Book
Subjects:Education > Higher education
Political sciences > Political sciences. Theory and philosophy
Sociology.Anthropology > Social sciences
ID Code:4345
Deposited By: Center for the Book
Deposited On:02 Apr 2021 11:46
Last Modified:07 Apr 2021 12:04

Repository Staff Only: item control page