Новата дигитална грамотност и човешкият капитал – парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция

Иванова, Мария А (2020) Новата дигитална грамотност и човешкият капитал – парадигма за успешна адаптация и конкурентоспособност в условията на четвъртата индустриална революция. In: Българската мечта – позитивната концепция. Нов български университет, София, pp. 165-178. ISBN 9786192331313

[thumbnail of 2019-doklad MAI_R.pdf]
Preview
PDF
2019-doklad MAI_R.pdf

759kB

Official URL: https://administracija-i-upravlenie.nbu.bg/bg/publ...

Abstract

Представят се основни характеристики на дигиталната епоха и влиянието им върху човешкия капитал. Обобщават се парадигмите на съвременната бизнес среда и противоположните гледни точки за бъдещето: страх – изобилие. Анализът на различните мнения на изследваните автори за дигитална грамотност води до определянето на 5 ключови взаимно допълващи се гледни точки. Представя се модел, чрез който организациите могат да оценят цялостното си състояние на дигитална грамотност.

Item Type:Book Section
Additional Information:NEW DIGITAL LITERACY AND HUMAN CAPITAL - PARADIGM FOR SUCCESSFUL ADAPTATION AND COMPETITIVENESS IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION Ch. Assis. Mariya IVANOVA, Ph.D., NBU E-mail: maivanova@nbu.bg Abstract: Basic features of the digital age and their impact on human capital are presented. The paradigms of the contemporary business environment and the opposite perspectives on the future are summarized: fear - abundance. The analysis of the different opinions of the authors surveyed on digital literacy leads to the identification of 5 key complementary perspectives. A model is presented by which organizations can evaluate their overall digital literacy status. Keywords: digital literacy, the fourth industrial revolution, human capital.
Uncontrolled Keywords:дигитална грамотност, революция 4.0, човешки капитал
Subjects:Economic and business Administration > Organizational behavior
ID Code:4362
Deposited By: Mariya MAI Ivanova
Deposited On:25 May 2021 08:55
Last Modified:25 May 2021 08:55

Repository Staff Only: item control page