Симулацията като инструмент за академичното обучение по маркетингов мениджмънт на студенти с математико-техническо образование

Сланчева-Банева, Ваня А. (2011) Симулацията като инструмент за академичното обучение по маркетингов мениджмънт на студенти с математико-техническо образование. In: Международна научна конференция "Приложение на информационните и комуникационни технологии в икономиката и образованието", 2-3 декември 2011 г., УНСС, София : Сборник доклади. Университетско издателство "Стопанство", pp. 442-449. ISBN 9789549224733

[thumbnail of ICAICTEE-2011_443-450.pdf]
Preview
PDF
ICAICTEE-2011_443-450.pdf

932kB

Abstract

РЕЗЮМЕ: В доклада са изтъкнати ползите от използването на лансирания през 2010 г. от Harvard Business Publishing for Educators продукт: "Маркетинг симулация: Управление на сегменти и клиенти‖ в обучението по Маркетингов мениджмънт на магистри с математико-техническо образование. На основата на наблюдения върху разиграването на симулацията от два магистърски класа за период от две последователни академични години са разгледани аспекти от начина на възприемане на симулацията от ИТ студентите, поставени са въпроси доколко активно участват в нея, какви резултати постигат. През призмата на преподаването е потърсен отговор на въпроса какви са постигнатите чрез Маркетинг симулацията обучителни цели. Ключови думи: онлайн маркетинг симулация, магистърско обучение, ИТ студенти, клиенти, сегменти, HBP за обучители.
ABSTRACT: The educational power of simulations is unarguable when considering the power of an interactive learning in academy and in business. The report presents the advantages of using the online-based product-Marketing Simulation: Managing Segments and Customers‖, launched in 2010 by HBP for Educators, in teaching Marketing Management before an audience of IT master students. The issues tackled within concern the student perception of and participation in the simulation comparing two master classes in two sequential academic years. The stress is put upon the actual outcomes students come to. From the educator's perspective the author searches an answer of the question what the teaching objectives, pursued by applying the Marketing Simulation, are.

Item Type:Book Section
Additional Information:The Simulation as an Engaging Tool in Teaching Marketing Management in an Postgraduate IT Class
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Education > Higher education
ID Code:4395
Deposited By: Vanya Assenova Slantcheva
Deposited On:14 Jul 2021 09:09
Last Modified:14 Jul 2021 09:10

Repository Staff Only: item control page