Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище

Сланчева-Банева, Ваня А. (2014) Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище. Рива, София. ISBN 9789543204786

[thumbnail of Сланчева В. Съвременният дизайн на образователната услуга.pdf]
Preview
PDF
Сланчева В. Съвременният дизайн на образователната услуга.pdf

6MB

Official URL: http://www.rivapublishers.com

Abstract

Монографията търси отговор на някои от въпросите, които си задава младият преподавател във висшето училище. Както много свои колеги, и той работи с различни студентски аудитории от бакалаври и магистри в различни висши училища. Безспорно за него това е необходим и безценен опит, без който не би могъл да е преподавател. В ролята на млад инструктор той е пряк участник в образователната услуга и е отговорен за академичното обучение на студента. Докато расте като специалист, трябва да създава, адаптира и обновява учебното съдържание по водената от него дисциплина, за да осмисля аудиторната заетост на студента.
Като пряк участник в академичното обучение, младият преподавател е свидетел и на печалния факт, че напоследък висшето училище все повече губи от позицията си на основна ценност за студента. И каквото и да предприема, за да спре това, институцията висше училище остава играч в „позиционна игра“, в която младият преподавател отбранява сам себе си, а студентът просто „минава на друга дъска“ в играта.
Идеята, с която отваряме тук темата за дизайна на образователната услуга във висшето училище, дойде от необходимостта да бъде актуализирано тъкмо взаимодействието между преподавателя и студента в академичното обучение. Нужно бе да видим новите начини за комуникация между тях и новите им роли в този дизайн. Имахме нужда от модел, чрез който да провокираме студента към по-осезаемо присъствие в учебната зала, към по-голяма активност и ангажираност в учебния процес.
Целта, която си поставяме, е да разработим модел на съвременния дизайн на образователната услуга във висшето училище, който е опрян на съвместното произвеждане на услугата – с участието и на преподавателя, и на студента, в което студентът да е съ-създател на стойност на академичното обучение. Надяваме се, като го предложим, да покажем общата полза от създаването на стойност на услугата чрез общо участие в нейното съвместно производство.
Затова и предметът на настоящата разработка е дизайнът на услугата с акцент върху два от важните му елементи: „процес“ и „предметна среда“. В блок-схема предлагаме маркетингов процес с точките на взаимодействие между преподавателя и студента, отбелязани като конкретни микро-събития или дейности в този процес. Формулираме и практическите аспекти в маркетинговия процес, за да определим етапите в процеса, на които от евентуална грешка или неадекватно предоставяне на услугата тя може да се провали както по форма, така и по смисъл. Това налага в процеса да не се допуска асинхронност при обмена на информация между преподавателя и студента и действията им да бъдат уеднаквени с оглед на гладкото протичане на процеса. Средата на осъществяване на процеса, а именно – залата за провеждане на занятията, също е обект на вниманието ни при търсенето на подходящ интериор, който да улеснява процеса на съвместното производство и съ-създаването на стойност на обучението и така да обезпечава модела за съвременен дизайн на услугата.
Във взаимодействието между преподавателя и студента за съвместното производство включваме и нов участник в академичното обучение –представител на бизнеса. Освен с подбор на задачи и казуси от практиката, той участва с различни роли във възприетата в дизайна практика на екипното преподаване. Така че субектът на работата ни е колективен: от преподавателя, практѝка и студента, равнопоставени в процеса, а обектът е учебното съдържание. С други думи, процесът на съвместното производство на академичното обучение като услуга е за нас тъждествен на съвместното подготвяне и представяне на учебното съдържание от тримата участника в тандем.
Методът, който използваме тук, за да създадем условията, необходими за конкретно проучване на субекта на разработката, е моделирането. В работата си, вървим „от дизайн към проучване“, тъй като за нас е важен резултатът, който да бъде условието както за емпиричното проучване, така и за евентуалното коригиране на модела на дизайна. Съзнателно сме облегнали текста си на тази постановка, защото моделирането на дизайна на образователната услуга изисква и търси да има за ориентир онова, което трябва да бъде, а не това, което е (статуквото).
Задачите, които искаме да решим с монографията, са:
• да определим методологията за разработване на съвременния дизайн на образователната услуга с оглед на взаимодействието между участниците в него;
• да моделираме маркетинговия процес и оптималния интериорен дизайн на предметната среда, които да обезпечават процеса;
• да определим ролите и комуникацията между участниците в процеса, за да проектираме в сценарии възможното изпълнение на дизайна на услугата.
Съобразно с тези задачи материалът е разпределен в три глави.
Глава първа представя методологията за разработване на модел на дизайна на услугата. За важни етапи в работата методологията посочва определянето на контекста на дизайна – условията и участниците, и проследяването на взаимодействията между тези участници чрез моделиране процеса на съвместно производство на услугата.
Глава втора съдържа огледален маркетингов процес на академичното занятие, в който се осъществява съвместното производство на учебното съдържание и чрез който по метода на индукцията е моделиран като цяло процесът на обучението.
Глава трета предлага, с помощта на маркетинговия процес на занятието модел на съвременния дизайн за съвместното производство на академичното обучение. Моделът е разработен в двата противоположни варианта – с и без представител на бизнеса на занятието, т.е. с или без екипно преподаване при запазен синхрон между действията на преподавателя и на студента. Описани са ролите на колективния субект в съвместното производство; представена е архитектурата на съ-създаването на стойността; с помощта на личностен анализ на студента са разработени и четири сценария за възможното изпълнение на дизайна.
Тази книга е предназначена за академичната общност най-вече в лицето на колегиума, заинтересован от промяна на статуквото и без компромис към критериите и стандартите за висше образование: с предлагания съвременен дизайн на образователната услуга във висшето училище бихме искали да станем обект на тяхното внимание. От една страна – защото съвременният дизайн изисква подобряване на съществуващата институционална инфраструктура за осъществяване на проекти за екипно обучение с участието на бизнеса, и от друга – защото дизайнът, като интердисиплинарен в същността си, зависи и от автономното му изпълнение с водещото участие на преподавателския състав.
Монографията „Съвременният дизайн на образователната услуга във висшето училище“ адресираме и към бизнеса. Тя е нашият идеен проект за сътрудничество „академия-бизнес“ на ниво екипно обучение на студента в академична среда.

Item Type:Book
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Education > Higher education
ID Code:4398
Deposited By: Vanya Assenova Slantcheva
Deposited On:14 Jul 2021 08:53
Last Modified:14 Jul 2021 08:53

Repository Staff Only: item control page