Три критерия за ефективност на бъдещия Административнонаказателен кодекс

Младенов, Младен (2009) Три критерия за ефективност на бъдещия Административнонаказателен кодекс. Административно правосъдиe (4). pp. 22-25.

[thumbnail of tri_kriteriya.pdf]
Preview
PDF
tri_kriteriya.pdf

2MB

Official URL: http://www.sac.government.bg

Abstract

Периодично в медийното пространство се появяват кратки загатвания, че „проектът на бъдещият Административнонаказателен кодекс” „е готов”, „се обсъжда”, „ще бъде внесен за приемане” и т.н. Към настоящият момент обаче актуална информация от страна на отговорните за проекта лица или институции не е налице, или поне не е публикувана в достъпните за широката публика източници на информация – например в Интернет. Първият критерий за един действително работещ бъдещ Административнонаказателен кодекс е откритост (публичност, прозрачност) на процеса на изработването, обсъждането, внасянето, съгласуването и гласуването на проекта на този очакван от практиката нормативен акт. Вторият критерий за ефективност на бъдещия Административнонаказателен кодекс – сътветствието му с действащите в Република България правни корпуси (без да навлизаме в теоретични спорове, най-общо казано: националното право; правото на Европейския съюз; международните договори, които стават част от вътрешното право на страната. Третият критерий за един дейтвително работещ бъдещ Административнонаказателен кодекс – добре разписана, разумна и адекватна администратинвнонаказателна политика (най-вече по отношение на: кратките и ефективни производства за установяване на административните нарушения, налагане, оспорване и изпълнение на административните наказания).

Item Type:Article
Subjects:Law > Administrative law
ID Code:442
Deposited By: Dr Mladen Mladenov
Deposited On:16 Jun 2010 12:04
Last Modified:21 Aug 2013 10:59

Repository Staff Only: item control page