Регионална икономическа интеграция в Африка: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”

Маринов, Едуард (2014) Регионална икономическа интеграция в Африка: Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор”. PhD thesis, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“.

[thumbnail of E.Marinov-PhD Thesis.pdf]
Preview
PDF
E.Marinov-PhD Thesis.pdf

5MB

Abstract

Обект на изследване e регионалната икономическа интеграция в Африка. Целта е да бъдат изследвани икономическото развитие на регионалните интеграционни общности в Африка, структурата и динамиката на външната им търговия, и влиянието на Европейския съюз върху интеграционните процеси на континента.
В първа глава са разгледани дефиницията и типологията на икономическата интеграция, традиционните и новите теории за ефектите от ней и факторите, влияещи върху интеграцията на развиващите се държави.
Втора глава представя развитието на интеграционните процеси в Африка, икономиките на регионалните интеграционни общности, структурата и динамиката на външната им търговия и постигнатите от тях резултати.
В трета глава са анализирани различните канали на влияние на ЕС върху интеграционните процеси в Африка, като е обърнато специално внимание на новата рамка на търговските отношения – споразуменията за икономическо партньорство.
В заключение са обобщени основните изводи, които потвърждават двете хипотези на изследването, че:
първо, традиционните и новите интеграционни теории в голямата си част са разработени на базата на практиката на развити държави, което ги прави трудно приложими към интеграционните общности в Африка;
второ, влиянието на Европейския съюз върху регионалната икономическата интеграция в Африка е противоречиво, като от една страна има потенциала да даде силен тласък на развитието й, но от друга добавя нови предизвикателства към и без това усложнените интеграционни процеси.

Item Type:Thesis (PhD)
Subjects:Economic and business Administration > Economic history
Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Economic statistics
Economic and business Administration > World trade. International economics.
Law > International law. International public law.
Political sciences > World politics. Diplomacy
ID Code:4582
Deposited By: Dr. Eduard Marinov
Deposited On:20 Jun 2022 09:14
Last Modified:20 Jun 2022 09:14

Repository Staff Only: item control page