Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз?

Маринов, Едуард (2017) Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на Европейския съюз? In: България и Европейският съюз десет години по-късно - какво (не)постигнахме?: доклади от втората съвместната докторантска конференция на катедра "Европеистика", катедра "Политология" към Философски факултет на СУ и Фондация за свободата "Фридрих Науман". СУ "Св. Климент Охридски"; Фондация за свободата "Фридрих Науман", София, pp. 143-155. ISBN 9786199054987

[thumbnail of 35. Маринов, Е. 2017. Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на ЕС.pdf] PDF
35. Маринов, Е. 2017. Осъществява ли България ползите от преференциалните търговски договорености на ЕС.pdf - Published Version

1MB

Abstract

Целта на доклада е да анализира доколко България осъществява ползи от участието си в Общата търговска политика на ЕС като изследва динамиката на стокообмена на България с държави, с които ЕС има сключени споразумения за преференциална търговия.
Основната хипотеза е, че България не реализира потенциала, който споразуменията в рамките на Общата търговска политика на ЕС предоставят. Няма сериозни промени в динамиката на търговията – нито в резултат от членството на България при държавите, с които ЕС има сключени споразумения за преференциална търговия, нито в резултат от сключването на нови споразумения от ЕС в периода на членство на България в ЕС. При държавите, с които споразумения за преференциална търговия са сключени преди членството на България в ЕС тенденциите в търговските потоци на България и ЕС са сходни, но при държавите, с които споразумения за преференциална търговия са сключени в рамките на членството, България изостава в ръста на търговията, характерен за ЕС.
В първата част на доклада накратко е представена динамиката на стокообмена на България в периода на членство в ЕС, делът на вътрешнообщностната търговия и стоковата структура на търговията. В основната част от изложението са анализирани отношенията с държави, с които ЕС има сключени споразумения за преференциална търговия. Изследваните споразумения са избрани по типа им (дълбочина на търговската либерализация) и по времето на сключването им (преди и след членството на България) и включват Митническия съюз с Турция (1995 г.), Споразумения за свободна търговия с Чили (2003 г.) и Южна Корея (2011 г.) и Споразумения за стабилизация и асоцииране с Македония (2004 г.) и Албания (2009 г.).
Анализираният период е 2004-2015 г. Периодът е избран, за да е налице база за сравнение преди присъединяването на България в ЕС. Всички използвани данни са собствени изчисления на автора на базата на информация за вноса и износа от Евростат (база данни EU trade since 1988 by SITC [DS-018995], последно посетена на 31.03.2017 г.).

Item Type:Book Section
Subjects:Economic and business Administration > World trade. International economics.
Political sciences > International Relations
ID Code:4675
Deposited By: Dr. Eduard Marinov
Deposited On:08 Aug 2022 12:30
Last Modified:08 Aug 2022 12:30

Repository Staff Only: item control page