Съвременни измерения на посредническата дейност в туризма

Емилова, Ирена (2021) Съвременни измерения на посредническата дейност в туризма. In: Международна научно-практическа конференция "Икономика и бизнес в постпандемичния свят", 9, 10 и 11 юли 2021 г. Старозагорски минерални бани: сборник с научни доклади. Аскони-издат, Нов български университет, София, pp. 534-545. ISBN 9789543831401

[thumbnail of Съвременни измерения.pdf] PDF
Съвременни измерения.pdf - Published Version

245kB

Abstract

The intermediaries'activity in tourism is one of the most affected activities of the pandemic crisis at present. This has a significant impact on the entire tourism industry worldwide, as it redistributes the market, its participants and of course, the delivered products. We can say with great conviction that the market for tourist travel is changing - they are becoming more sustainable, rather to closed than to far destinations, in the direction of developing domestic tourism and in strict compliance with the relevant health and hygiene requirements. The purpose of this study is to analyze the functioning of new intermediaries due to changes in tourism demand and set the tasks related to the adaptation of business to the new conditions for travel and security, in the context of which recommendations are given based on the results.

Посредническата дейност в туризма е една от най-засегнатите дейности от пандемията понастоящем. Това оказва съществено влияние върху целия туристически отрасъл в световен мащаб, тъй като преразпредели пазара, неговите участници и разбира се предлаганите продукти. С голяма убеденост можем да твърдим, че пазарът на туристическите пътувания се променя - те стават по-устойчиви, по-скоро до близки отколкото до далечни дестинации, със засилено развитие на вътрешния туризъм и при стриктното спазване на съответните здравни и хигиенни изисквания. Целта на това изследване е да анализира функционирането на новите посредници следствие настъпилите промени в туристическото търсене като си поставя и произтичащите от тази цел задачи, свързани с адаптацията на бизнеса към новите условия за пътуване и сигурност, в чийто контекст се дават и препоръки на базата на получените резултати.

Item Type:Book Section
Uncontrolled Keywords:touroperators, tour agents, trends, new reality, dimensions посредници, тенденции, туроператори, турагенти, нови реалности, измерения
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:4822
Deposited By: Irena Kirilova Emilova
Deposited On:14 Aug 2023 13:37
Last Modified:14 Aug 2023 13:37

Repository Staff Only: item control page