Печалбата като показател за устойчиво развитие на предприятието

Калчев, Емил (2013) Печалбата като показател за устойчиво развитие на предприятието. Управление и устойчиво развитие : Общество, човек, природа, 42 (5). pp. 55-59. ISSN 1311-4506

[thumbnail of 8 Печалбата като показател за устойчиво развитие на предприятието.pdf] PDF
8 Печалбата като показател за устойчиво развитие на предприятието.pdf - Published Version

190kB

Abstract

Макар стопанските предприятия да притежават свои собствени имена (фирми), които ги индивидуализират в стопанския оборот, те са колективни икономически актьори без собствени цели, стремежи и желания. Поради това те не могат да мотивират икономическото си поведение и то е следствие от взаимодействието и противодействието между заинтересованите от тях икономически индивиди. Въпреки различните мнения и концепции преобладаващо се приема, че предприятията са преди всичко инструменти за максимизиране богатството на собствениците. За да бъде то максимизирано, необходимо е да се фиксират финансовите показатели, които го характеризират. Дали с дейността си предприятие генерира или унищожава богатство за собствениците показва съвременната стойност на нетните парични потоци от него към тях. От друга страна, счетоводната печалба е законово регламентираният показател за годишен финансов успех или неуспех. Има ли връзка между тези два показателя? Имат ли отношение те към устойчивостта на развитие на предприятието? В статията се изяснява същността на нетната настояща стойност и на счетоводната печалба от гледище на целите на собствениците. Изследват се и се описват връзките между тях. Търси се подходяща интерпретация на сложното понятие „устойчивост в развитието на предприятието” в светлината на изложението и се свързва то с двата анализирани показателя, като се изследват възможностите им да го отразяват. Счетоводната печалбата се разглежда в това отношение като специфичен метод за изглаждане на тренда на развитие на предприятието и потокът от печалби, за разлика от нетния паричен поток, в по-голяма степен отразява устойчивостта в развитието му.

Item Type:Article
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Economic and business Administration > Finance. Banks and banking
ID Code:4859
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:04 Oct 2023 08:43
Last Modified:04 Oct 2023 08:47

Repository Staff Only: item control page