Динамика и развитие на телекомуникационните цени е периода 1998 - 2008

Ценов, Валентин and Славински, Антони (2009) Динамика и развитие на телекомуникационните цени е периода 1998 - 2008. In: Годишна национална конференция с международно участие "Телеком 2009: Електронните съобщения – стабилизиращ фактор в условията на глобална финансова и икономическа нестабилност", 8-9 октомври 2009, Варна, България.

[thumbnail of TELECOM_2009.doc] MS Word
TELECOM_2009.doc

427kB

Abstract

Представени са резултати от независимо изследване на промените в цените на основните телекомуникационни услуги в Европейския съюз. Проучването е възложено от Генерална дирекция “Информационно общество” на ЕК. Информацията е събрана от съответните оператори и е проверена от националните регулаторни органи. Целта е да се анализират потребителските цени през последните 11 години. По подходящ начина са посочени структурата на трафика на домашни и служебни абонати, тенденциите в изменението на цените на PSTN услуги, на мобилните услуги и на линии под наем. Разгледани са приходите от фиксиран и мобилен абонат, от предплатени услуги и общо от платени и предплатени услуги. Обобщени са данни за методите за таксуване от мобилните оператори. Данните основно се отнасят за българските и европейски оператори и средни стойности за ЕС.

Abstract: The results of independent study of changes in prices of basic telecommunications services in the European Union. The study was commissioned by the Directorate General Information Society of the European Commission. Information is collected from the operators and verified by national regulatory authorities. The aim is to analyze consumer prices over the past 11 years. Appropriately be referred to the structure of the traffic of domestic and business customers, trends in the change in the prices of PSTN services, mobile services and leased lines. The income from fixed and mobile subscribers, by prepaid services and the total paid and prepaid services are considered. Summary data are methods of charging by mobile operators. Data mainly refer to the Bulgarian and European operators and the EU.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:prices of basic telecommunications services
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Telecommunication > Regulation
Telecommunication > Telecommunication systems and technology
ID Code:490
Deposited By: доц. д-р по икономика Валентин Ценов
Deposited On:08 Jul 2010 06:36
Last Modified:11 Oct 2012 13:51

Repository Staff Only: item control page