Медицинска информационна система “IMUNOLOG”

Пенджуров, Илия and Михова, Полина and Рашков, Р. and Николова, М. and Монов, С. and Михайлова, Д. and Христакиева, Е. and Николов, К. and Винарова, Живка and Балева, М. (2008) Медицинска информационна система “IMUNOLOG”. Годишник на БАКИ . pp. 65-72. ISSN 1313-4752

[thumbnail of Medinform-Baleva.doc] MS Word
Medinform-Baleva.doc

86kB

Abstract

Чрез съвременните информационни и комуникационни технологии може да се осъществи електронна връзка както между експерти, така и между експерти и непрофесионални потребители чрез автоматизирани методи. Работният процес протича в избрано време и от избрано място, чрез обмен на информация в локални мрежи или в Internet, като по този начин в значителна степен се подобряват и осъвременяват както ефективността на лекарския труд, така и предлаганите здравни услуги.
Целта на медицинската информационна система “IMUNOLOG” е да се обработят компютърно събрани на хартиен носител данни на болни от системен лупус еритематозус (СЛЕ). Най-старите данни са от 1969 г. като повечето болни са наблюдавани и изследвани в динамика два и повече пъти.

Item Type:Article
Subjects:Medicine and biology > Medical information systems
ID Code:645
Deposited By: гл.ас.д-р Илия Пенджуров
Deposited On:23 Dec 2010 09:07
Last Modified:27 Dec 2010 12:23

Repository Staff Only: item control page