Важи ли принципът на пропорционалност в данъчния процес?

Младенов, Младен (2010) Важи ли принципът на пропорционалност в данъчния процес? Административно правосъдие, 13 (5). pp. 38-43.

[thumbnail of Does_the_Principle_of_Proportionality_Is_Applicaple_in_Tax_Process.pdf]
Preview
PDF
Does_the_Principle_of_Proportionality_Is_Applicaple_in_Tax_Process.pdf

726kB

Official URL: http://www.sac.government.bg

Abstract

Принципът на пропорционалност, като един от фундаменталните принципи на европейските правни системи, е намерил своето място в действащото българско право чрез нормата на чл.6 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), озаглавена от българският законодател „съразмерност”.
Този принцип сам по себе си е „ядрото” на АПК, защото поставя на качествено нова основа настройката на административните органи по отношение на техните актове и действия. При действието му, тези органи не могат да „черпят правомощия” само от институционалния си статут и формалното позоваване на законовите норми, а трябва да си дават сметка за резултатите от действията си, както и за възприемането на тези действия от гражданите, бизнеса и обществото.
Заедно с други принципи и норми на АПК, които въвеждат нови изисквания към българските административни органи, принципът на пропорционалност променя българското публично право и го хармонизира с ценностите на европейското правно пространство.
АПК се явява общ процесуален закон за българската администрация. Налице са и други специални процесуални закони, както и специални процесуални норми, по които работят различните администрации, с оглед на сферата на правомощията им. Един такъв специален процесуален закон се явява Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Item Type:Article
Subjects:Law > Administrative law
ID Code:734
Deposited By: Dr Mladen Mladenov
Deposited On:09 May 2011 09:04
Last Modified:25 Jun 2018 09:48

Repository Staff Only: item control page