Особености на изпълнителното деяние на престъпното повреждане на транспортни средства или съоръжения

Костадинова, Ралица (2010) Особености на изпълнителното деяние на престъпното повреждане на транспортни средства или съоръжения. Научни трудове - Русенски университет Ангел Кънчев : Серия 7 Правни науки, 49 (7). pp. 226-229. ISSN 1311-3321

[thumbnail of 7-41.pdf] PDF
7-41.pdf
Restricted to Registered users only

119kB

Official URL: http://conf.uni-ruse.bg/bg/?cmd=dPage&pid=proc10-7

Abstract

ABSTRACT: Characteristics of the act in case of the criminal damage of means and facilities of transport. The
article deals with actus reus in case of criminal damage of means and facilities of transport. This offences
belong to group of crime against transport safety and Its importance is related to the fact that transport safety
is a worldwide problem The main hypothesis is related to model of transport crime, adopted in Bulgarian
Penal law – its evolution, historical and social reason.

РЕЗЮМЕ: Последните десетилетия бележат значително задълбочаване на кризата в областта на транспортната безопасност. Тя е предмет на изследване в инженерните, медицинските и други обществени науки. Юридическата наука и в частност наказателното право също правят опити в противодействието на транспортната престъпност чрез криминализиране на онези общественоопасни деяния, които засягат транспортната безопасност. Тези престъпления са уредени в глава ХІ, раздел ІІ и целят за защитят обществените отношения в областта на транспортната безопасност в страната. С оглед особеностите на деянието престъпленията по транспорта могат да бъдат обособени в три основни групи: Първо, транспортните престъпления, при които се нарушава общата забрана да не се вреди другиму – Общи транспортни престъпления; Второ, транспортните престъпления, при които се нарушават установени правила за безопасност в транспорта, и трето, нетипичните транспортни престъпления.
Настоящата статия си поставя за цел да изследва транспортните престъпления от първата група и особеностите на изпълнителното деяние. Основната хипотеза, която подлежи на доказване или оборване е свързана с модела на транспортно престъпление, възприет в българското наказателно право – неговата еволюция, историческа и социална обусловеност.

Item Type:Article
Uncontrolled Keywords:crime, transport safety, actus reus, transport crime
Subjects:Law > Penal/criminal law. Criminal procedure
ID Code:760
Deposited By: Ralitsa Kostadinova
Deposited On:24 Jun 2011 06:13
Last Modified:11 Jan 2017 17:45

Repository Staff Only: item control page