Социална политика на Европейския съюз - цели, нива и обхват

Минков, Живко (2011) Социална политика на Европейския съюз - цели, нива и обхват. Other. Научен електронен архив на НБУ, София. (Unpublished)

[thumbnail of Social_policy_of_the_EU_Zhivko_Minkov_2011.pdf]
Preview
PDF
Social_policy_of_the_EU_Zhivko_Minkov_2011.pdf

626kB

Abstract

Водеща цел на настоящата студия е да открои и систематизира същността, целите, нивата и обхвата на социалната политика на Европейския съюз (ЕС). Първи раздел извежда синтезиран и обобщен исторически контекст на еволюцията в компетенциите на ЕО/ЕС в сферата на социалната политика. За тази цел е разгърнат аналитичен преглед на основните етапи в интеграционния процес, като водещият акцент е върху специфичната траектория и характер в еволюцията на социално политическите компетенции на ЕО/ЕС. Стъпвайки на изведените в първата част зависимости и логика, вторият раздел си поставя за задача да очертае същността, целите, нивата и обхвата на социалната политика на ЕС. За тази цел в раздела последователно са очертани същността на социалната политика на ЕС, като елемент и част от съвременната социална политика в европейските страни и конкретните социално политически цели, формулирани в първичното законодателство на Съюза. На тази основа следващите подраздели структурират принципна класификация на различните в своите цели, инструменти, обхват и въздействие нива на социална политика на ЕС. Чрез представянето на определен комплекс от „непреки“ влияния и въздействия на интеграционния процес върху социалната политика на страните - членки в ЕС третият раздел в студията се стреми да разшири описанието на ролята на „наднационалното ниво“ в съвременната социална политика в Европа.

Item Type:Monograph (Other)
Subjects:Political sciences > Systems of governments and states
ID Code:851
Deposited By: ас. Живко Минков
Deposited On:13 Sep 2011 10:29
Last Modified:24 Aug 2012 08:28

Repository Staff Only: item control page