Биомедицинска култура : 2. Хуманитарно културознание в медицината

Винарова, Живка (2011) Биомедицинска култура : 2. Хуманитарно културознание в медицината. [Teaching Resource] (Unpublished)

[thumbnail of Уводна лекция] MS Word (Уводна лекция)
1_Uvod.doc.doc

176kB
[thumbnail of Лекция 1. Всички видове изкуства породени от биомедицината] MS Word (Лекция 1. Всички видове изкуства породени от биомедицината)
ChK1.doc

187kB
[thumbnail of Лекция 2. Вместо увод към представяне на културния език] MS Word (Лекция 2. Вместо увод към представяне на културния език)
ChK2.doc

211kB
[thumbnail of Лекция 3. Религия - ролята на БПЦ. Вярата като лечебен феномен] MS Word (Лекция 3. Религия - ролята на БПЦ. Вярата като лечебен феномен)
ChK3.doc

204kB
[thumbnail of Лекция 4. Хуманизъм, милосърдие, благотворителност] MS Word (Лекция 4. Хуманизъм, милосърдие, благотворителност)
ChK4.doc

189kB
[thumbnail of Лекция 5. Морални и етични норми в медицината. Образът на лекаря] MS Word (Лекция 5. Морални и етични норми в медицината. Образът на лекаря)
ChK5.doc

187kB
[thumbnail of Лекция 6. Знанието като основен елемент на културата. Информация и знание] MS Word (Лекция 6. Знанието като основен елемент на културата. Информация и знание)
ChK6.doc

194kB
[thumbnail of Лекция 7. Естествен интелект - текст – култура – изкуствен интелект] MS Word (Лекция 7. Естествен интелект - текст – култура – изкуствен интелект)
ChK7.doc

198kB
[thumbnail of Лекция 8. Медицината като наука и труд. Политика в здравния ресор] MS Word (Лекция 8. Медицината като наука и труд. Политика в здравния ресор)
ChK8.doc

205kB
[thumbnail of Лекция 9. Медицинската кибернетика, информатика и компютърно дело - един опит за преглед на тяхното развитие] MS Word (Лекция 9. Медицинската кибернетика, информатика и компютърно дело - един опит за преглед на тяхното развитие)
ChK9.doc

219kB
[thumbnail of Лекция 10. Киберкултура. Що е то? Вид постмодерна култура ли е? Опити за представяне на термина, преди да бъде определен] MS Word (Лекция 10. Киберкултура. Що е то? Вид постмодерна култура ли е? Опити за представяне на термина, преди да бъде определен)
ChK10.doc

212kB
[thumbnail of Лекция 11. Семиотичното пространство - поле за невербални форми на комуникация. Медицинска семиотика] MS Word (Лекция 11. Семиотичното пространство - поле за невербални форми на комуникация. Медицинска семиотика)
ChK11.doc

185kB
[thumbnail of Библиография] HTML (Библиография)
2_cyberculture_an_annotated_bibliography.htm

40kB
[thumbnail of Извори] MS Word (Извори)
3_Izvori.doc

33kB
[thumbnail of Презентация: Биомедицинска култура : 2. Хуманитарно културознание в медицината] MS PowerPoint (Презентация: Биомедицинска култура : 2. Хуманитарно културознание в медицината)
II.ppt

5MB

Item Type:Teaching Resource
Subjects:Medicine and biology > Health policy. Health management. Health care
ID Code:902
Deposited By: Repository Editor
Deposited On:11 Oct 2011 09:00
Last Modified:11 Oct 2011 13:28

Repository Staff Only: item control page