Цени за терминиране и конкуренция

Ценов, Валентин (2011) Цени за терминиране и конкуренция. In: Телеком 2011: Телекомуникациите - среда за предоставяне на информационни услуги за всички, 13-14 октомври 2011, София, България. (Submitted)

[thumbnail of Doklad_Telecom_2011.doc] MS Word
Doklad_Telecom_2011.doc

286kB

Abstract

ABSTRACT: Termination is a wholesale between interconnected networks. The two countries have no alternative call termination. It may only be granted by the network that is connected to the called party. Each network is a separate market and each operator has a monopoly in its network. The price is determined by the operator of the called network and paid by the calling network. Operators incoming vertically integrated - from wholesale to retail. They compete first in the wholesale markets and have incentives to increase the cost of outgoing operators by setting prices at a level that interferes with their ability to compete in retail markets. Made a historical overview. Presented financial transfers between operators. Discusses reasons for asymmetrical and symmetrical rates. Shown is the degree of symmetry in the EU countries. Presented a picture of the termination rates of fixed and mobile market and the degree of asymmetry between them in BG.
РЕЗЮМЕ: Терминиране е услуга на едро между взаимно свързани мрежи. Двете страни нямат алтернатива за терминиращото повикване. То може да бъде предоставено единствено от мрежата, към която е свързана виканата страна. Всяка мрежа е отделен пазар и всеки оператор има монополно положение в своята мрежа. Цената се определя от оператора на повикваната мрежа и се плаща от повикващата мрежа. Операторите са входящо вертикално интегрирани – от пазар на едро към пазар на дребно. Те се конкурират първо на пазарите на едро и имат стимули за повишаване на разходите на изходящите оператори чрез определяне на цени на ниво, което пречи на способността им да се конкурират на пазарите на дребно. Направен е исторически преглед. Представени финансови трансфери между оператори. Разгледани са мотивите за асиметрични и симетрични цени. Показана е степента на симетрия в страни от ЕС. Представена е картина на цените за терминиране на фиксирания и на мобилния пазар и степента на асиметрия между тях в България.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Uncontrolled Keywords:interconnection, termination rates, competition, свързани мрежи, цени за терминиране, конкуренция
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Telecommunication > Regulation
Telecommunication > Telecommunication systems and technology
ID Code:925
Deposited By: доц. д-р по икономика Валентин Ценов
Deposited On:27 Oct 2011 10:41
Last Modified:28 Aug 2012 08:14

Repository Staff Only: item control page