Проучване движението на биогенни и токсични елементи в антропогенно формирана трофична верига във ферма за отглеждане на бройлери

Байков, Байко and Киров, Веселин and Захаринов, Ботьо and Петков, Йоско and Маринова, Надя (2008) Проучване движението на биогенни и токсични елементи в антропогенно формирана трофична верига във ферма за отглеждане на бройлери. In: Седми международен симпозиум "Екология - устойчиво развитие" : Научни трудове : Враца, 23-25.10.2008. Съюз на учените, pp. 22-27.

[thumbnail of 18______Vraca_2008_2_V.doc] MS Word
18______Vraca_2008_2_V.doc

558kB

Abstract

Химичната нееднородност на литосферата е установена от Кларк в края на 19 век, а през 1934 г Ферсман предлага количествено дефиниране на тази неедродност чрез понятието Кларк / Доброволский,1998/. Вернадски доказва че химическата неоднородност е характерна особеност за цялата биосфера /1940, 1960/. Базилевич /1974/ доказва биогеохимичното значение на живото вещество на Земята и значението му за почвообразуването. Наши проучвания / Hristev и сътр, Baykov ,2003 / показват че в трофична верига от пасищен тип със стопански полезни популации ярета и агнета съществува химична нееднородност като до определена концентрация на кадмий и олово в почвите съществува тенденция към разсейване на химичните елементи в трофичното равнище на автотрофните организми и на фитофагите., за разлика от ксенобиотиците при които се нюбладава висока степен на концентриране. Обект на настоящите проучвания е движението на биогенни и токсични еементи по антропогенно формирана трофична верига, като акцентът на проучванията е втория поток на вторичната биологична продукция – тора, който в условията на тези експерименти е част от несменяемата постеля.

Item Type:Book Section
Subjects:Earth and environmental sciences > Ecology. Environmental preservation
ID Code:930
Deposited By: Доц. д-р Надя Маринова
Deposited On:07 Nov 2011 13:46
Last Modified:04 Oct 2013 14:26

Repository Staff Only: item control page