Електронно интернет базирано дистанционно обучение – актуална форма за повишаване квалификацията на кадри и специалисти от бизнеса

Маринова, Надя and Хаджиев, Кристиян (2009) Електронно интернет базирано дистанционно обучение – актуална форма за повишаване квалификацията на кадри и специалисти от бизнеса. Съвременни управленски практики VI : Научна конференция с международно участие, 20 - 21 февруари 2009, Бургас : Сборник доклади. pp. 184-192. ISSN 1313-8758

[thumbnail of 16______statia_Nadia_Marinova_Burgas.doc] MS Word
16______statia_Nadia_Marinova_Burgas.doc

145kB

Abstract

ABSTRACT: The study main objective of is based on analysis of contemporary state of distance learning, to identify the basic models, methods and tendencies in technology to provide Internet training for staff and experts from the business. This is the means by which companies can react of a constantly changing external environment. In raising the qualifications of the staff of the business through Internet-based e-learning the paramount importance is the ways of organizing teaching and interactive development of training materials. Since the cost of this type of training is relatively low today, this form is becoming more popular and used by businesses.
РЕЗЮМЕ: Основна цел на разработката е, на база анализ на съвременното състояние на дистанционното обучение, да се определят основните модели, методи и тенденциите за развитие на технологиите за осигуряване на обучение чрез Интернет за кадри и специалисти от бизнеса. Това е средството, чрез което фирмите могат да отговорят на изискванията за постоянно променящата се външна среда. При повишаване квалификацията на кадри от бизнеса чрез дистанционно Интернет базираното обучение от първостепенно значение е начина и организиране на преподаването и обучителните материали, които трябва да бъдат разработени интерактивно. Тъй като себестойността на този тип обучение е относително ниска, днес тази форма става все по-популярна и използвана от фирмите.

Item Type:Article
Additional Information:TITLE: E-learning - the actual form for the labors from the business, AUTHORS: Nadia Marinova, Kristian Hadjiev
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
ID Code:931
Deposited By: Доц. д-р Надя Маринова
Deposited On:07 Nov 2011 10:50
Last Modified:04 Oct 2013 14:07

Repository Staff Only: item control page