Нова концепция и критерии за предприятие със значително въздействие върху пазара

Христова, Алена and Ценов, Валентин (2007) Нова концепция и критерии за предприятие със значително въздействие върху пазара. In: Телеком 2006 : ефективни и достъпни телекомуникации - ново качество на живот : доклади [от] Национална конференция с международно участие, 12-13 октомври 2006 г., МДУ "Фр. Жолио-Кюри", курорт "Св. Константин" - Варна. Съюз на учените в България, София, pp. 39-45. ISBN 9789548329910

[thumbnail of Telecom2006.doc] MS Word
Telecom2006.doc

76kB

Abstract

ABSTRACT: The European regulatory framework 2002 for electronic communications define a new concept for undertaking having significant market power. In accordance with this concept an undertaking shall be deemed to have significant market power if, either individually or jointly with others, enjoys a position equivalent to dominance, that is a position of economic strength affording it the power to behave to an appreciable extent independently of competitors, customers and ultimately consumers.
The new concept for significant market power is based on the ideas and principles for a “dominant position” used by general competition law. The EC Guidelines on market analysis set out the principles on which the National regulatory authorities must base their market analysis in order to guarantee effective competition under the new regulatory framework for electronic communication services. They list a number of criteria that should be used in assessing whether one or more market players have dominance. Separate criteria are listed for the assessment of single and collective dominance.
РЕЗЮМЕ: Европейската правна рамка 2002 за електронни съобщения въвежда нова концепция за предприятие със "значително въздействие върху пазара". Съгласно тази концепция едно предприятие има “значително въздействие върху пазара", ако самостоятелно или съвместно с други предприятия притежава икономическа сила, даваща му власт да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, клиенти и крайни потребители. Новата концепция за значително въздействие върху пазара се основава на идеята и принципите за "господство на пазара" по смисъла на общото конкурентно право. В процеса на определяне наличието на значително въздействие върху пазара основна роля играят критериите, дефинирани от Европейската комисия в “Насоки за пазарни анализи и оценки”, на базата на които се определя степента на развитие на конкуренцията на съответните пазари.

Item Type:Book Section
Additional Information:TITLE: New concept and criteria for undertaking with significant market power AUTHORS: Alena Hristova, Valentin Tsenov
Uncontrolled Keywords:регулиране, доминиращи оператори, специфични задължения
Subjects:Economic and business Administration > Economic policy. Management. Marketing
Telecommunication > Regulation
Telecommunication > Telecommunication systems and technology
ID Code:982
Deposited By: доц. д-р по икономика Валентин Ценов
Deposited On:15 Dec 2011 14:30
Last Modified:11 Oct 2012 13:52

Repository Staff Only: item control page