Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | И | Й
Number of items: 3.

G

Georgiev, Georgi (2015) Bulgarian Housing. Status and Prospectives. Journal of Economic Development, Environment and People. (Submitted)

И

Иванов, Климент (2015) Архитектурни намеси в (под)покривни пространствa. Сборник научни публикации, 4. pp. 19-30. ISSN 1314-7188

Й

Йорданова-Петрова, Миряна (2015) Жилищната архитектура 17-18 в. : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли, професионално направление 5.7. "Архитектура, строителство и геодезия. PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Thu Feb 2 20:55:44 2023 EET.