Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | М | Н | Р | Х
Number of items: 16.

Б

Байков, Байко and Петков, Йоско and Киров, Кирил and Захаринов, Ботьо and Маринова, Надя and Попова, Ирина (2007) Изследване качествата на биошлама като естествен заместител на високоенергоемки изкуствени торове. Екологична оценка на количеството на токсични елементи в биошлама. Екологично инженерство и опазване на околната среда = Ecological Engineering and Environmen Protection (2). pp. 33-36. ISSN 1311-8668

М

Мирчев, Милчо and Миронова, Надя and Радев, Кирил (2007) Организационно развитие. In: Организационно поведение. Авангард прима, София, pp. 253-274. ISBN 9789543232642

Н

Нешева-Кьосева, Нинел (2007) Индустриалната революция 2. [Teaching Resource] (Unpublished)

Р

Радев, Кирил (2007) Раздел трети. Глава пета: Управление на качеството като задача на управлението на организационното поведение. In: Организационно поведение. Авангард Прима, София, pp. 295-328. ISBN 9789543232642

Радев, Кирил (2007) Структурната реформа в енергетиката – инструмент за устойчиво развитие на националната икономика. In: Икономическа политика за устойчиво развитие на България : Научна конференция, 24 ноември 2006 г. УИ “Стопанство", София, pp. 73-77. ISBN 9789544948375

Радев, Кирил (2007) Управление на структурните промени в моноиндустриалните райони (на примера на общини Перник и Бобов дол). In: Преструктуриране на икономиката и социални последици : Перспективите на България в европейското пространство. ИК Шанс, София, pp. 82-98. ISBN 9789549217919

Х

Хаджиев, Кристиян (2007) Стратегията за "организационно свиване" в практиката на "Фолксваген груп". Диалог (4). pp. 58-94. ISSN 1311-9206

Хаджиева, Ваня (2007) Алтернативните горива срещу петролната зависимост. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (6 (16)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Арктика - голямата битка предстои. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (10/20). pp. 44-47. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Биогориво в самолета - мисия възможна. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (11/21). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Високите цени на тока са пагубни за индустрията. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (8 (18)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Златото и среброто ще са отличниците догодина. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (12/22). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Знакова седмица за световния енергиен пазар. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (5 (15)). pp. 44-45. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Климатичните проблеми - "бич" на новото хилядолетие. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (7 (17)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Пазарът на природен газ у нас - какво и как се случва. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (9 (19)). pp. 42-43. ISSN 1312-7322

Хаджиева, Ваня (2007) Ценови пик за металите. ПИК. Пари, инвестиции, капитали (4 (14)). p. 46. ISSN 1312-7322

This list was generated on Wed Feb 1 15:53:05 2023 EET.