Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | А | Ж | П
Number of items: 6.

G

Galabinova, Yuliyana (2011) Decentralization of the government in Bulgaria – former decisions, recent reforms, future consequences. In: Public Administration of the Future : 19th NISPAcee Annual Conference, 19-22 May 2011, Varna, Bulgaria. (Submitted)

Galabinova, Yuliyana (2011) National Anti-Corruption System in the Republic of Bulgaria. In: 2nd International Conference “Fight against corruption in state and municipal administration: the lessons from the reforms”, 2-4 June 2011, Novosibirsk, Russia. (Submitted)

А

Арабаджийски, Николай (2011) Проблеми на стратегическото планиране в публичния сектор на Република България. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ, 6. pp. 1-33. ISSN 1313-4760

Ж

Желязкова-Тея, Таня (2011) Многото образи на информалното образование. Многообразие в единството (2). pp. 103-109. ISSN 1314-0825

Желязкова-Тея, Таня (2011) Новата информална среда и идентичността на подрастващите. In: Националната идентичност - съвременен социален контекст и етични рамки : Сборник статии. Фабер , Велико Търново, pp. 238-248. ISBN 9789544004736

П

Павлова, Албена (2011) Еротиката в рекламата - семиотични и комуникативни аспекти : Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и научната степен "доктор" по 3.5. – Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика – Реклама). PhD thesis, Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

This list was generated on Fri Feb 3 03:27:45 2023 EET.