Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | Д
Number of items: 4.

G

Genova, Irina (2008) L’interesse critico per l’identità artistica ibrida. L’opera di Nicolay Diulgheroff. In: Николай Дюлгеров=Nikolay Diulgheroff=Nikolay Diulgheroff : [каталог на изложба]. Министерство на културата, Министерство на външните работи, София, pp. 24-30.

Д

Димитров, Владимир (2008) Зографската фамилия Минови. Изкуствоведски четения 2008. pp. 370-379. ISSN 1313-2342

Димитров, Владимир (2008) История и национална идентичност в стенописи от късното българско Възраждане. In: Университетски четения и изследвания по българска история : IV Международен семинар, Смолян, 11-13 май 2006 г. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, pp. 133-144. ISBN 9789540727684

Димитров, Владимир (2008) Стенописите в храма "Св. Георги" в село Златолист, Мелнишко. Докторантски четения 2008 : Департамент История на културата. pp. 91-104. ISSN 1313-4094

This list was generated on Wed Feb 1 15:52:05 2023 EET.