Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | G | H | K | Б | Г | Д | М
Number of items: 15.

B

Benovska-Sabkova, Milena (2011) Armastus, Andestus, Alandlikkus: The Rediscovery of the Orthodox Christianity in Post-Soviet Estonia. Journal of Ethnology and Folkloristic, 5 (1). pp. 23-43. ISSN 2228-0987

D

Daneva, Angela (2011) Il mistero Ivan Marinov (1877-1941). In: До Торино и назад = Fino a Torino e ritorno. Нов български университет, София, pp. 56-68. ISBN 9789545356803

Daneva, Angela (2011) L'artista Boris Georgiev (Varna 1888-1962 Roma) – un bulgaro a Roma e nel mondo. International Journal of Arts and Sciences, 4 (1). pp. 206-218. ISSN 1944-6934

G

Genova, Irina (2011) Sofia and Its Inhabitants: Irony and Compassion, Visual References, Traditional Patterns, and Non-Identities in Two Works by Nadezhda Lyahova = София и нейните обитатели: Ирония и състрадание, визуално позоваване, традиционни клишета и не-идентичности в две творби от Надежда Ляхова. Centropa, 11 (3). pp. 240-250. ISSN 1532-5563

Genova, Irina (2011) The Hybrid Artistic Identity: Nicolay Diulgheroff and the Second Phase of the Italian Futurist Movement. International Yearbook of Futurism Studies, 1. pp. 323-342. ISSN 2192-0281

Genova, Irina (2011) Tissage sans tissue. Les gestes artistiques d’Adelina Popnedeleva. In: Tissage et métissage : Le textile dans l’art XIX - XX siècles. Universitaire de Dijon, Dijon, pp. 69-73. ISBN 9782915611786

H

Hristova, Natalia (2011) Des masques à la mascarade. Les intellectuels bulgares et les défis de la mémoire sociale (Milieu des années 1950 - fin des années 1990). In: History of Communism in Europe: Avatars of Intellectuals under Communism. Zeta Books , Bucharest. ISBN 9786068266145

K

Kechlibareva, Albena (2011) Julia Tsenova - Sanscrit songs - Albena Kechlibareva. [Performance]

Б

Братанова, Богдалина (2011) Символизъм в България - прояви в приложната графика и полиграфия до края на Първата световна война. PhD thesis, Нов български университет.

Г

Генова, Ирина (2011) "Високото" и "ниското" – възгледите на Сирак Скитник за изкуството в пространствата на всекидневието. In: Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век : Възможности за разкази отвъд модерността. Нов български университет, София, pp. 252-259. ISBN 9789545356674

Генова, Ирина (2011) Истории на модерното изкуство в България до Втората световна война. In: Историзиране на модерното изкуство в България през първата половина на ХХ век. Нов български университет, София, pp. 265-283. ISBN 9789545356674

Генова, Ирина and Минаева, Оксана (2011) Докторантски четения 2010-2011 : Департамент История на културата. Нов български университет, София.

Д

Димитров, Владимир (2011) Стенописи от Захарий поп Христов Радойков в храма "Св. Йоан Предтеча" в село Карабунар, Пазарджишко. Проблеми на изкуството (1). pp. 48-56. ISSN 0032-9371

М

Марков, Васил (2011) Проблемът за "реалното време" във видеоизкуството. Докторантски четения 2010-2011 : Департамент История на културата. pp. 37-45. ISSN 1313-4094

Марков, Васил (2011) Трансформации на времето в съвременните видео и дигитални изкуства : Работи от художествени форуми в Югоизточна Европа след 1996 г. PhD thesis, Нов български университет.

This list was generated on Wed Feb 1 22:37:58 2023 EET.