Browse by Departments

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: G | Г | Д | К | М
Number of items: 5.

G

Genova, Irina (2015) Nina Kovacheva and Valentin Stefanoff – the Ninavale Artistic Couple = Нина Ковачева и Валентин Стефанов – артистичната двойка Нинавале Нина Ковачева и Валентин Стефанов – артистичната двойка Нинавале. In: Nina Kavacheva + Valenti Stefanoff, Nina & Valentin, Ninavale = Surplus Enjoyment*. Nina Kovacheva and Valentin Stefanoff, Sofia, pp. 6-19. ISBN 9789549241655

Г

Генова, Ирина (2015) Образи на улицата в творчеството на Сирак Скитник. In: Сирак Скитник. Изкуство и улицата. УИ "Неофит Рилски", Благоевград, pp. 21-38. ISBN 9789540000237

Д

Димитров, Владимир (2015) Живописта в храма "Успение Богородично" в село Лъки, Гоцеделчевско. Изкуство и контекст 2013 : Шеста младежка научна конференция, 6. pp. 17-24. ISSN 1313-7379

К

Колев, Константин (2015) Архетипът на пътя в скандинавската митология и изкуство: Автореферат на дисертация за получаване на образователна и научна степен "доктор". PhD thesis, Нов български университет.

М

Михайлов, Росен (2015) Танц и комуникация. In: Комуникация и култура : XVI лятна школа по Пъблик Рилейшънс : [Компактдиск]. Нов български университет, София. ISBN 9789545358999

This list was generated on Tue Feb 27 08:45:22 2024 EET.